X

Ordinært årsmøte

12.april - kl.19.00 - 21.30
Annonse  2018 04 12 Årsmøte.jpg

Om årsmøtet kan man bl. a. lese følgende i foreningens vedtekter:

Det ordinære årsmøte skal avholdes hvert år innen utgangen av april måned. Årsmøte avholdes i Kristiansund.
Innkalling til årsmøte med dagsorden skjer ved oppslag i medlemslokalene minst 14 dager forut for årsmøtet.
I tillegg annonseres årsmøtet i en avis som er vanlig lest i distriktet.

Medlemmer som har passert myndighetsalder og som har betalt årskontingenten har møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet. Retten til å møte og å avgi stemme er personlig og kan ikke delegeres til andre gjennom fullmakt. Foretak eller organisasjoner har rett til å møte og å avgi stemme gjennom fullmektig. På årsmøtet kan ingen representere mer enn ett foretak eller organisasjon.

 

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.