X

Torpedo på babord

"Torpedo på babord" - om krigsseilerbrødrene Bakkmyr fra Årvågsfjorden i Aure - foredrag i Skipsfartshistorisk Selskap i Kristiansund torsdag 23. mai klokken 19. ved Bjørn K. Sagdahl.
Foredraget om krigsseilerne setter fokus på deres krigsinnsats og den mangel på anerkjennelse de fikk etter krigen. Ca. 3000 sjøfolk omkom i utenriks sjøfart i løpet av krigsårene og mange av de som overlevde slet me...d seinskader. Som et eksempel på hva sjøfolk utsatte seg for, skal vi følge John Bakkmyr med sideblikk på tvillingbroren Erling, gjennom krigsårene og inn i etterkrigstida. John tilbrakte i alt 59 døgn på flåte under krigen, av disse hele 48 døgn på flåte etter senkningen av M/S Moldanger i juni i 1942, konvoi over Atlanteren med et av krigens hardeste ubåtangrep og noen måneder senere en ny flåteferd etter den brutale senkningen av M/S Høegh Silverdawn utenfor Australia. Han var en av de mange krigsseilere som risikerte liv og helse under krigsårene. Spørsmålet er så hvordan de norske myndighetene tok imot de som etter hvert vendte hjem?
To sjøfolk fra Kristiansund var også med på den brutale senkningen av Høegh Silwerdawn; Alf Hjelmaas og Kåre Moen. Hjelmaas kom seg ombord i en livbåt og kom i land i Ceylon etter en tur på 31 døgn og "utrodd" distanse på 3.100 nautiske mil. Kåre Moen forsvant med skipet.
Åpent møte og fri adgang.
d senskader. Foredraget om krigsseilerne setter fokus på deres krigsinnsats og den mangel på anerkjennelse de fikk etter krigen.
Som et eksempel på hva sjøfolk utsatte seg for, skal vi følge John Bakkmyr med sideblikk på tvillingbroren Erling, gjennom krigsårene og inn i etterkrigstida. John tilbrakte i alt 59 døgn på flåte under krigen, av disse hele 48 døgn på flåte etter senkningen av M/S Moldanger i juni i 1942, konvoi over Atlanteren med et av krigens hardeste ubåtangrep og noen måneder senere en ny flåteferd etter den brutale senkningen av M/S Høegh Silverdawn utenfor Australia. Han var en av de mange krigsseilere som risikerte liv og helse under krigsårene. Spørsmålet er så hvordan de norske myndighetene tok imot de som etter hvert vendte hjem?
To sjøfolk fra Kristiansund var også med på den brutale senkningen av Høegh Silwerdawn; Alf Hjelmaas og Kåre Moen. Hjelmaas kom seg ombord i en livbåt og kom i land i Ceylon etter en tur på 31 døgn og "utrodd" distanse på 3.100 nautiske mil. Kåre Moen forsvant med skipet.
Åpent møte og fri adgang.


Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.