X

Nyvinninger innen oppdrettsnæringen

Mikal Arild Eines Fra skipshistorisk Fra lokalet i skipshistorisk Fra foredraget Fra foredraget Fra foredraget Fra foredraget

9. november 2017:

Kveldens foredragsholder var Mikal Eines som fortalde om oppdrettsnæringen på Smøla. Det var fantastisk å høre at ett lite selskap som han er eier av har greid å bygge seg opp og kan konkurrere med de store. De har bygget forskjellige typer fiskemærer for å forske på hva som er best, samt innkjøp av båter som ble ombygget til formålet. Avlusnings-systemet er montert ombord i en båt hvor laksen blir sugd opp fra mæren på den ene siden og kjørt gjennom et slange og rør-system hvor laksen blir avluset for så å bli sluppet ut i ny mære. Hele operasjonen for laksen tar 13 sekunder, under veis blir laksen fulgt med på skjermer. Selve avlusnings-sytemet er også designet og laget lokalt. Firmaet har også ordnet med egen transport og opprettet Pure Shipping samt benyttelse av lokal transportfirma som Sætran transport. Dette gir ringvirkninger til ett lite lokalsamfunn som Smøla med opptimisme og flere ansatte i bedriften.


Vi takker Mikal Eines for et flott og opplysende foredrag om oppdrettsenæringen på Nordmøre.Foto: Per Nesje

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.