X

Møteprogram 2. halvår 2021

Med bakgrunn i korona tar vi innledningsvis forbehold for at kun fullvaksinerte har ordinær tilgang.

Fra klokken 18:45 kan likevel ikke-vaskinerte få tilgang under forutsetning at disse i lokalene våre oppfyller avstandskrav ifm. de til enhver til gjeldende koronaforskrifter.

Ut i fra at koronasituasjonen kan endre seg gjennom høsten, vil vi ut fra en ev. ukjent framtidig situasjon anbefale at de som vil delta på arrangementene våre gjerne kan ha med seg kornasertifikat, eller ev. ha det tilgjengelig via mobiltelefonen.

Er du syk og/eller har symptomer på korona skal du ikke delta.

Det tradisjonelle julemøtet i desember vil vi komme nærmere tilbake til, se neste side.

28. august (lørdag)  Ekskursjon for medlemmer og ledsagere 

Tur til området Flatsetsund – Flatøya. 

Egenandel kr. 300,- som også dekker servering av bacalao på Flatøybrygga.

Påmelding innen tirsdag kveld 24.august til

Ole Sager, mobiltlf. 906 72 419 

eller via e-post til post@skipshistorisk.no

Oppmøte ved tidligere Flatsetsund Trevarefabrikk (Trastbygda) senest klokken 09:00.

 

2. september Kl. 18:00:

Omvisning om bord i Standard Olympus. Oppmøte på Storkaia ved Aquaship AS sitt nyeste skip (det siste av 34 skip med smått og stort).Påmeldingsfrist innen tirsdag 31. august klokken 21:00 til Ole Sager, mobiltlf. 906 72 419 

eller via e-post til post@skipshistorisk.no

 

9. september          Representant fra Aquaship AS. Aquaship AS i Kristiansund – et rederi av internasjonalt format

 

16. september        Avvikling av ordinært årsmøte. Ordinære årsmøtesaker. Møtestart klokken 19:00

 

30. september        Lars Backer     Backers Rederi A/S 

 

14. oktober             Per Inge Drågen   Fra frakteskuta Harøysund i 1917 til seilskipet Ariel i 2021.Historien om et skip som fraktebåt,                       

                               fiskebåt, som krigshelt og smugler og fram til dagens seilskip

 

28. oktober (ev. 11. nov.)   Ida Sophie Gjøstøl Strømsvåg, Dampskipet Wanja, kapret av britene i september 1939 

 

11. november (ev. 28. okt)  Max Ingar Mørk. Sverre Sivertsen – kaptein i Nortraship under WW2

 

25. november        Oskar Myrseth En kristiansunders livsreise i fem kontinenter og over 7 hav

 

9. desember          Per Helge Pedersen  Havets sølv var gull på Nordmøre – silda ga jobb til alle som ville jobbe

 

11. desember (lørdag)                    

Julemøte for medlemmer og ledsagere. Ev. koronatiltak legger føringer for om det tradisjonelle julemøtet kan avvikles Info om ev. julemøte med påmeldingsfrist sendes ut til medlemmer som har oppgitt mailadresse samt at info legges ut på www.skipshistorisk.no ca. 1. desember. 

            Under de vanlige møtene åpnes dørene klokken 18 og møtestart er som vanlig satt til klokken 19.

 

Hva gjelder servering av nystekte vafler i forbindelse med de ordinære møtene vil dette bli vurdert ut i fra ev. koronasituasjon i forkant av hvert enkelt møte. 

To antibac-stasjoner er etablert i lokalene.

For å kunne delta i de medlemsrelaterte aktivitetene 28.august, 2. september, 16. september og ev. julemøte lørdag 11. desember må medlemmene være à jour med de kontingentmessige forhold.

De medlemsrelaterte aktivitetene, unntatt årsmøtet, krever en viss oppslutning for å bli gjennomført. Det kan bli aktuelt med begrenset antall deltakere på ekskursjonen i august og ev. julemøte i desember, således gjelder ”Først i tid er best i rett”.

 

KORT OM EKSKURSJONEN LØRDAG 28. AUGUST:

Vi legger opp til ”kameratkjøring med ev. nødvendig koronaavstand” og er nok avhengig av mange sjåfører. 

Ved påmelding: opplyse om du kan stille med bil. 

Ut over egenandel forutsettes at passasjerer gjør opp med sjåfør for andel drivstoff.      

Litt om arrangementet:

Området mellom Flatsetsundet og Flatøy byr på mye interessant historie. 

Vi skal gjennom noe av denne historien og nevner kort:

feriehus for det ”høyere sosiale laget av befolkningen i Kristiansund”

dampskipsruter/passasjerbåter i området

skipsbygging

fiskedampere, sildefiske i fjordene

klippfiskproduksjon og fiskeoppdrett

Imidlertid skal ikke programmet være så ”stramt”, vi inkluderer også” mingletid”, koronaen har nok klart redusert den sosiale kontakten for oss alle det siste drøye et og et halvt år.

Rundt klokken 13 skal vi være på Flatøybrygga, en renovert/ominnredet klippfiskbrygge. Her blir det tradisjonelt foredrag.

I Flatøybrygge blir det også ”gitar og sang” pluss bacalao fra Sjøstjerna med nødvendig drikke

Møteprogram 2. halvår 2020

Møteprogram 2. halvår 2020

 

Med bakgrunn i korona legger vi foreløpig opp til at aktivitetene i 2. halvår er kun for medlemmer av foreningen. Den enkeltes kontingentforhold må være i orden.

(Det tradisjonelle julemøtet i desember blir ikke arrangert i 2020.) Er du syk og/eller har symptomer på korona skal du ikke delta.

 

5. september (lørdag)        

Ekskursjon  Tur til Bud. Se vedlagt program. Egenandel kr. 300,- som også dekker varm lunch. Påmelding innen tirsdag kveld

1. september til Ole Sager, mobiltlf. 906 72 419 eller via e-post til post@skipshistorisk.no. 

 Utreise fra Kristiansund kl. 08:45. Vi legger opp til  ”kameratkjøring med koronaavstand” og

er avhengig av mange sjåfører. Ved påmelding: opplyse om du kan stille med bil. Passasjerer gjør opp med sjåfør for amdel drivstoff.     

 

17. september                    

Johan Lyche Øiestad og Stig Bodvar Øiestad.  En lystig kveld: Sjømannsviser, andre viser og litt slekt/sjøfartshistorie. Undertittel:  ”Mer lystig enn lærerikt”

 

24. september                                                            

Avvikling av ordinært årsmøte, utsatt fra april 2020

 

8. oktober                           

Karsten Alnæs.                 Klippfisken tok Norge ut i verden. Karsten Alnæs presenterer sin siste bok: ”Eventyret om klippfisken” 

                                          Muligheter for kjøp av boken. Boksignering

 

29. oktober                        

Torbjørn Jacobsen            Det norske Veritas

 

12. november                     

Lars Backer                       Backers Rederi A/S 

 

26. november                    

Odd Williamsen                 Fra det skipshistoriske innholdet i Nordmøre Museum sin årbok og om Brunsvikens Reperbane.

                                         (Medlemmer av Nordmøre Museums Venner har også adgang til dette møtet)

 

Dørene åpnes klokken 18 og møtestart er som vanlig satt til kokken 19.00

Hva gjelder servering av nystekte vafler i forbindelse med møtene vil dette bli vurdert for hvert enkelt møte framover. 

To antibac-stasjoner er etablert. Bordene vil sannsynligvis bli tatt bort.

Møteprogram 1. halvår 2018

11. januar

Foredrag ved Tor Larsen

Brygger i Kristiansund

 

25. januar

Foredrag ved Svein Monsø

Sterkoderanlegget  – omstilling fra verft til industripark

 

8. februar

Foredrag ved Hans Jakob Westermann Farstad

Titran-ulykke - silda, stormen og døden

 

22. februar

Foredrag ved Agnes Nordahl

Baillgjengens kulturskilt

 

8. mars

Foredrag ved Jørgen Strand

Dampskip fra Kristiansund i jobbetid og mellomkrigstid

 

22. mars

Foredrag ved Asbjørn Ersvik

Vandring langs Vågen. Denne gang fra Mellemverftet til Øvervågen       

 

12. april

ÅRSMØTE

 

26. april

Foredrag vedBjørn Ove Angvik

Festung Kristiansund

 

24. mai

Foredrag ved Finn Gjerløw Engebretsen

Husker dere Fred Olsen-båtene?           

 

14. juni

REKEAFTEN for medlemmer med ledsagere

Omkring påmelding, påmeldingsfrist og egenandel knyttet til rekeaften, se program som er utsendt til medlemmene

 

Deltagelse under årsmøtet og rekeaftenen forutsetter at medlemskap i lokalforeningen er i orden og at årets kontingent er fullt og helt betalt.

 

 

2. og siste torsdag i måneden

Publikum.jpg

i periodene januar til og med mai og i månedene september til og med november pleier vi å arrangere møter med foredrag.

Som oftes er møtene arrangert som "åpne møter", dvs. at hvem som helst har anledning til i komme. Her er det det gratis adgang. Før foredragsstart, som normalt er like før kl. 19,30, serverer vi gratis kaffe og nystekte vafler. Imidlertid: vi arrangerer samtidig en liten utlodning med greie premier.

Møtets hovedtema er er foredrag med skips- eller lokalhistorisk innhold.

Foredragsholdere henter vi såvel fra lokalmiljøet eller vi får avtale med eksterne foredragsholdere, som da ofte får seg en nødvendig overnatting i Kristiansund.

Dørene åpnes ca. klokken 18 og møtet starter kl. 19.

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.