søndag, oktober 22, 2017

Publisert: 02.06.12

ADELLA

ADELLA,

konsul Christian Johnsens ”Missionær Skrefsrud”, seiler fortsatt

AS Mosvolds Rederi i Farsund er gjennom selskapet Adella AS eier av galeas ”Adella”. Dette er den gamle ”Missionær Skrefsrud” som Christian Johnsen kjøpte inn til Kristiansund så tidlig som i 1870. Fartøyet ble i 1863 - i Ålesund - bygget som jakten ”Activ”. I forbindelse med eierskifte i 1866 skiftet fartøyet navn til ”Gidske” og ble forlenget og rigget som galeas. Christian Johnsen lot også fartøyet rigge om, først i 1874 til slupp, så i 1876 tilbake til galeas.

I 1891 ble det en betydelig ombygging av fartøyet, slik at fartøyet ble definert med nytt byggeår. Fartøyet ble i denne anledning kuttet tvers over ved akterstevnen og ble forlenget fra 58 til 72 fot. Samtidig ble det bygget en flat akterstevn. I denne perioden skiftet fartøyet navn til ”Missionær Skrefsrud” og ble solgt til Bjugn før Christian Johnsen noen få år senere kjøpte fartøyet tilbake til Kristiansund.

I sine tidligere år gikk fartøyet mye på Europa. I avisen Romsdalsposten, Kristiansund, er det 31. mars 1933 presentert et lengre intervju med Fredrik Møllerop fra Kristiansund som seilte på skipet under navnet ”Gidske”, i perioden hvor Christian Johnsen var eier og skipet var rigget som slupp. Dette måtte således være i perioden 1874 – 1876. I intervjuet fortelles at mens Møllerop var om bord gikk skipet en tid i fart på England.

Den senere tiden skipet hørte hjemme i Kristiansund, gikk det fast i slofarten på Lofoten og Finnmarken. I en lang periode var Carl Tønnesen skipper om bord.

I 1935 selges fartøyet atter til Bjugn, motor kommer inn, men riggen beholdes.

I 1951 kommer fartøyet til Farsund før første gang og får sitt nye navn ”Adella” som fartøyet fortsatt bærer. I 20 år går ”Adella” på kysten i all slags fart.

”For litt mer enn en sang”

kjøpes fartøyet av Tarald Glastad i Farsund.

En gjennomgripende restaurering i regi av A/S Mosvolds Rederi ble påstartet i 1974 og skulle pågå i mange år framover.

I dag leies ”Adella” ut til kortere eller lengre cruise. Mens det før var saltfisk i rommet, er det nå seminarer, relasjonsbygginger, førsteklasses kjøkken og drinker på dekk. Du finner ”Adella” stasjonert delvis i Farsund, delvis i Oslo.

”ADELLA”

Tidligere navn:        ACTIV, GIDSKE, MISSIONÆR SKREFSRUD

Beskrivelse:  Bygd som slupp 1863, senere rigget som galeas

Målebrev:     Avgitt i Kristiansund 5. januar 1892 etter ny oppmåling

Byggested:   Ålesund 1863

Ombygget:   Kristiansund 1891, nytt byggeår satt til 1891. 

Kallesignal:   Æ 79, JSFH. JSDB (?), LILS

Tonnasje:

Brutto:          opprinnelig 61,56, fra 1892: 64,12

Netto:           opprinnelig 58,55, fra 1892: 52,88

Etter ombygging i 1891:

Lengde:        72,4 fot

Bredde:        21,4 fot

Dybde:           7,8 fot

HISTORIKK

1863            Bygget i Ålesund.

                   Levert til Nicolai Lange og Julius Mowinckel som jakt ACTIV.

1866            Mars: Solgt til J. Andersen & Sønner, Ålesund.

                   Nytt navn: GIDSKE.

                   Forlenget og rigget som galeas.

                   Ny lengde: 58,0 fot. Ny drektighet: 26 com.lest.

1870            Solgt til konsul Christian Johnsen, Kristiansund.

1874            Rigget tilbake til slupp.

1876            Rigget tilbake til galeas.

1891            Forlenget og ombygd. Nytt byggeår satt til 1891.

1891            Antas solgt til ny eier i Bjugn.

1891            Nytt navn: MISSIONÆR SKREFSRUD

1900  (?)      Tilbakekjøpt til Kristiansund av rederi Christian Johnsen.

1903            22. august: erklæring ny oppmåling..

1924            26. april: Solgt til Eiler Wessel Kristiansund.

                    Kjøpesum kr. 8.000.

1935            Reell overdragelse til Marie Lien, Trondheim

                    Kjøpesum kr. 8.000.

                    (Skjøtet er datert 21. mars 1949)

1949            10. januar: Solgt til Arne Elven, Bjugn.

                   Kjøpesum kr. 15.000.

1949            Motor innsatt.

1951            16. april: Solgt til Peder O. Pedersen, Borhaug, Farsund.

                   Kjøpesum kr. 15.000.

                   Skipet overført fra Kristiansund Skipsregister til Farsund skipsregister.

                   Nytt navn: ADELLA.

1971            Solgt til Tarald Glastad, Farsund.

                   Kjøpesum kr. 12.000.

197?            Ombygget til galeas med motor ved Tørvikbygd.

                   Ny tonnasje: brt.: 67, nto. 46.

1992            Solgt til A/S Mosvolds Rederi, Farsund.

1998            Desember: A/S Mosvolds Rederi (Farsund Management A/S), Farsund.

1999            Februar: A/S Mosvolds Rederi, Farsund.

2008            Juni: Adella AS, Farsund.

 
Missionær Skrefsrud Foto via Kristiansunds Skipperforening  Adella (Foto: John Kleivset)  Lars Skrefsrud døde på misjonsmarken i 1910. På koordinatene 24°11′14,96″N 87°36′36,67″Ø finner man hans gravmonument. (Prøv Google Map). Foto utlånt av Kjell Dønheim.  Hans mors grav er ved inngangen til Lillehammer kirke.Foto utlånt av Kjell Dønheim.   Lars Skrefsrud. Foto utlånt av Kjell Dønheim.  På kirkevangen utenfor Lillehammer kirke ble det i 1937 reist en statue over misjonær Lars Skrefsrud. Statuen er laget av Dyre Vaa. Foto: Kjell Dønheim.  Adella (Foto: John Kleivset)  Adella (Foto: John Kleivset) 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no