onsdag, desember 13, 2017

Publisert: 20.06.12

”Med klippfisk under lukene” gitt i gave til Norsk Klippfiskmuseum

Lørdag 16. juni 2012:

Som første post på programmet under Klippfiskfestivalen 2012 hadde Thor Olav Olsen, formann i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre, den fornøyelse av å overlevere som gave til Norsk Klippfiskmuseum den store utstillingen ”Med klippfisk under lukene” som vår forening har utviklet og bekostet. Utstillingen var satt opp første gang i Bystyresalen i Rådhuset i Kristiansund sist høst.

Innledningsvis kom Thor Olav Olsen inn på formålsparagrafen til foreningen, nemlig å ”fremme interesse og forståelse for norsk skipsfarts betydning i fortid og nåtid i sin alminnelighet og i tilknytting til Nordmøre i særdeleshet.”

En utstilling med navnet ”Med klippfisk under lukene” inneholder nettopp et element av de mange kulturskattene som byen og distriktet har. I så måte er det satt opp en utstilling helt i tråd med foreningens formålsparagraf. Dette er også en utstilling av stor lokalhistorisk verdi.

Masse dugnadstimer av ildsjeler i foreningen kombinert med bidrag på flere titalls tusen har ført til drøyt 50 meter med plakater. Plakatene, som er laget i aluminium, vil tåle både temperatursvingninger og annen påvirkning. På denne måten er det åpnet for at utstillingen gjerne kan ha ”et evig liv”.

I sin tale slo Thor Olav Olsen fast at utstillingen forteller mye om byens utvikling og identitet.

Utstillingen med sitt flotte innhold er nok også er en god reklame for byen og distriktet, og samtidig også en god reklame for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre.

Norsk Klippfiskmuseum har gitt uttrykk for at utstillingen skal stå som fastutstilling i mange år framover. Dersom man tar høyde for at utstillingen blir stående i 20 år med et årlig publikum på 5.000 mennesker (museets anslag), kan gjerne 100.000 publikummere få gleden av utstillingen i årene framover.

Etter høytidlig snorklipp spanderte museet drikke i høye glass før Jørgen Strand, prosjektleder for ”Med klippfisk under lukene”, tok de frammøtte med på en guidet gjennomgang.

Vi benytter anledningen til å gi ros til Lisabeth Fiske ved Nordmøre Museum for måten alle plakatene med tekster og bilder presenteres for publikum.Lisabeth Fiske ved Klippfiskmuseet er i ferd med å introdusere vår formann Thor Olav Olsen (John©Kleivset)  Thor Olav Olsen  holder tale (John©Kleivset)  Det er like før snorklipp (John©Kleivset)  Jørgen Strand er klar for å starte en guidet gjennomgang av utstillingen. (John©Kleivset)  Snorklipp med damer. Foto Odd Williamsen, Kristiansund.JPG  Noe av den flotte utstillingen i bakgrunn (John©Kleivset)  Plakat ved inngangen til utstillingen  Litt av det du kan se på utstillingen (John©Kleivset)  Litt av det du kan se på utstillingen (John©Kleivset)  Litt av det du kan se på utstillingen (John©Kleivset) 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no