søndag, oktober 22, 2017

Publisert: 20.03.13

2013 Hurtigruten

Kjære leser

Da direksjonen i Vesteraalens Dampskibsselskap den 20. mai 1893 fikk telegrafisk underretning om at Det Norske Storting enstemmig hadde godtatt betingelsene for at rederiet kunne etablere en Hurtigrute med et betydelig støttebeløp fra Staten, ble dampskipet ”Vesteraalen” i all hast sendt til Bergen for å få utført nødvendige endringer på skipet. Endringer var i det vesentlige knyttet opp mot flere lugarer, og ikke minst en rommelig postlugar, Hurtigruten skulle føre postflagget.

”Vesteraalen”var bygget i 1891 for rederiets rute mellom Tromsø/Lofoten/Vesterålen og Bergen. Før Hurtigruten ble etablert var ”Vesteraalen” titt og ofte på havna i Kristiansund i sin langrute på Bergen. Senere har det vært mye Hurtigrute på havna i Kristiansund. Fra høsten 1898 gikk den første avgangen fra Bergen og siden den gang har både nordgående og sydgående Hurtigrute hatt Kristiansund som fast anløp. En halv times tid ligger Hurtigruten daglig ved Devoldholmen. Mens babord sideport åpnes for at gods kan føres til og fra skipet, tar de reisende gjerne en kort tur langs Vågekaia og Storkaia. Vi som bor i Kristiansund gjennkjenner dem. Kledd og utrustet som turister fanger de inn minner fra ”Storhavets by” som de tar med seg hjem, enten det er ”over there”, Mellom-Europa eller kanskje en liten by i Japan. Før TV-apparatet ble samlingspunkt også for kristiansunderne, møttes gjerne unge som gamle ”på Hurtigruta”. Når ”Lofoten” la til ved Storkaia, var kristiansunderne ”på kaia”. Da var det ingen babord sideport, men det var Losse- og Kailaget, det var bommer og vinsjer og det var kasser med ”isasild”.

Vi lover deg ingen reise mellom Bergen og Kirkenes, men heller Hurtigrutens historie ledsaget av flotte bilder av dagens skip, alle tatt på havna i Kristiansund. Fotografen er Svein Ludvigsen, oppvokst med anlegget til Sterkoder Mek. Verksted som lekegrind – kan det da bli noe annet enn at fotografen stadig må sette fokus på skip?

Prosjektgruppafor Temahefte 2013

JørgenStrand       Ole Sager       Svein Ludvigsen

prosjektlederhurtigruten2013.jpg 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no