lørdag, desember 16, 2017

Publisert: 24.04.13

Om Ole T. Flakke hos skipsfartshistorikerne torsdag 25. april

Det er duket for det første av to foredrag med en ukes mellomrom hvor temaet er skipsreder Ole T. Flakke og hans skip.

Under kveldens medlemsmøte vil tidligere formann i foreningen, Thor Olav Olsen, og den ”nyslåtte” formannen, Jørgen Strand, dele på oppgaven å presentere Ole T.Flakke og hans skip.

Ole T. Flakke er nok mest omtalt i forhold til ”Onega”-forliset i Østersjøen i februar 1960, hvor ”Onega” forsvant med 16 personer om bord.

På 1950-tallet var det kun to betydelige rederier i den tidligere så stolte sjøfartsbyen Kristiansund: Backers Rederi A/S og Ole T. Flakke. Flakke gikk i denne perioden til innkjøp av en rekke større skip, skip som han ofte foretok store ombygginger på, gjerne også ved endring av framdriftsmaskineriet fra damp til motor.

I første del av dette dobbeltmøtet vil vi kunne følge Flakke fram til tidlig på 1950-tallet.

Etter fartstid i slofart og kystfart, kom Ole T. Flakke om bord i fjordabåtene, før det ble utenriksfart og også oversjøisk fart.

Styrmannseksamen tok han i Kristiansund i 1931 og skipperskole i Trondheim i 1935/1936 med påfølgende skippersertifikat i 1936.

Sent på1930-tallet skaffet han seg, gjerne sammen med sine brødre, en del mindre skip, mens han under krigen handlet kun i eget navn.

De første etterkrigsårene kom det større skip på Flakkes hender.

I oktober 1946 fikk han for en kjøpesum av 50.000 kroner fatt i Nordenfjeldskes gamle hurtigruteskip ”Haakon Adalstein”. Under sitt nye navn ”Goma” satte han skipet i nordsjøfart med seg selv som kaptein om bord.

Neste høst var skipet på reise mellom Danmark og Polen, lastet med 271 kyr.

I full storm kantret d/s ”Goma”. En mann omkom og Flakke opplevde sitt første større havari.

Samme året kjøpte han ”Dronningen”, skipet som hadde gått i kystruten Oslo – Bergen i mer enn 40 år og som etter krigen hadde gått en kort periode som hurtigrute. Etter noen få måneders eierskap ble ”Dronningen” solgt til Hellas – og i henhold til Flakke – med en god gevinst.

En rekke flotte bilder på storskjerm vil følge foredraget under torsdagens medlemsmøte i foreningslokalene i Loennechengården.

Lokalene åpner kl. 18,30 og programmet starter kl. 19,00.

 DS HAAKON ADALSTEIN bakker fra kai.  DS DRONNINGEN Foto ukjent.  DS DRONNINGEN under krigen. Ombygd. 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no