lørdag, desember 16, 2017

Publisert: 01.05.13

Torsdag 2.mai 2013. Mer om Ole T. Flakke hos skipsfartshistorikerne

Torsdag 25. april 2013 var det godt med folk når to ”landkrabber” og administratorer gikk gjennom første del av dobbeltforedraget om Ole T. Flakke og hans skip.

Torsdag 2.mai er Thor Olav Olsen og Jørgen Strand på plass for det siste møtet om temaet.

Under forrige møte fulgte man Ole T. Flakke fram til rundt 1950, da satt Flakke på to skip:”Rensvik”, og ”Rensholm” (nr. 1).

På1950-tallet gikk Ole T. Flakke til innkjøp av fire betong lektere som under krigen var bygget for tysk regning.
Disse ble ombygd til lasteskip og fikk motorer installert.

1950-årene ble også tiåret hvor Ole T. Flakke kjøpte inn flere virkelig store skip.

Fra Westfal-Larsen & Co. A/S kjøpte han i november 1953 d/s ”Porsanger”.
”Porsanger” varbygget i 1918 og var på 7.365 tdw. og strakte seg sine 380 fot.
Flakke gav skipet navnet ”Rensborg”, men solgte det imidlertid straks videre til et av Torvald Klavenes sine selskaper i Oslo, hvor skipet seilte under nok et nytt navn; ”Orkla”.
Denne ”Orkla” kjøpte så Flakke tilbake i januar 1955. Under Flakke sitt eierskap forliste ”Orkla” på Folla i januar 1957.

I mai 1958kom et nytt Westfal-Larsen-skip til Flakke.
Denne gang var det ”Høyanger” fra 1924, med en tonnasje på hele 8600 tdw.
Også dette skipet fikk navnet ”Orkla”. Denne ”Orkla” ble solgt på tvangsauksjon i et etterspilletter at m/s ”Onega” forsvant i Østersjøen i februar 1960.

På 1950-tallet foretok også Ole T. Flakke investeringer på land. I 1952 kjøpte Flakke området i Fostervoldfjæra, på innsiden av Nordlandet. Hvor Dahlviken Skipsverft ble anlagt i 1914. Flakke hadde planer om å starte et mindre verft her, uten at planene ble gjennomført.

Sommeren 1956 kjøpte Ole T. Flakke det tidligere Rena Bruk på Rensvikholmen. Her ble det etter hvert et reparasjonsverksted for egne og andres skip: Rena Verft og Dokk A/S. Ett nybygg ble levert: sundbåten ”Rapp” som fortsatt går sine rundturer på havna i Kristiansund.

Flere skip kom etter hvert inn i et av Flakkes mange rederiselskaper – ett av dem var ”Trollnes”, sjøsatt i Tyskland i mai 1921 som ”Irmgard”.
Under Flakkes eierskap skulle skipet bære navnet ”Onega” – et navn som skulle bli nært forbundet med Ole T. Flakke.
5. februar 1960 forsvant ”Onega” i Østersjøen og med skipet også 16 mennesker.

1960-årene for Ole T. Flakke skulle bli rettsaker, konkurser, tvangssalg og nye runder i høyere rettsinstanser – og også ett år i fengsel.

En masse flotte bilder på storskjerm vil følge foredraget under kveldens medlemsmøte i foreningslokalene i Loennechengården.

 

Lokalene åpner kl. 18,30 og programmet starter kl.19,00.

Knoll forlater slippen ved Storvik Foto via Nordmøre Museum.  MS ORKLA NR 2.  RENSHOLM.  TORPA malt i Amsterdam original tilhører NSS Nordmøre. 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no