lørdag, desember 16, 2017

Publisert: 30.05.13

Hos skipsfartshistorikerne torsdag 30. mai 2013:

Hilmar Reksten – outsider med ambisjoner og hvorfor det gikk galt er navnet på foredraget som Dag Bakka jr. holder under det åpne møtet i Loennechengården i kveld.

Det var i 1929 at Hilmar Reksten gikk til innkjøp av sitt aller første skip.

Ved tyskernes invasjon i Norge satt Reksten på seks skip, hvorav fem av dem var utenfor norsk territorium. For å ivareta sine interesser rømte Reksten landet og var kommet til London allerede 25. april 1940 – samme dag som Nortraship ble etablert. I Nortraship – både ved hovedkontoret i London som ved kontoret i New York fikk han også sitt engasjement i krigsårene. Dag Bakka følger Reksten i krigsårene, hvor han har et omstridt engasjement i Nortraship, hvor han bygger sine allianser for framtiden og hvor han også er i stand til å drifte egne skip utenfor Nortraship, skip som var plassert i britisk selskap og som seilte under britisk flagg.

Etter krigen er det først trampskip før det ble en stor satsing på tankskip.

”Seksdagerskrigen” i 1967 som førte til at Suezkanalen ble stengt fram til 1975 var ”midt i blinken” for Rekstens ekspansjon. Generell panikk for oljeforsyningene førte til høye rater og Rekstens mange tankskip som gikk i løsfart ble satt inn nesten fra dag en.

De høye fraktinntektene som Reksten oppnådde i denne perioden  ga støtet til Rekstens siste ekspansjon. Tidlig på 1970-tallet inngikk de forskjellige Reksten-selskaper en rekke skipskontrakter på større tankskip for framtidig levering.

Ny krig mellom Egypt og Israel i 1973 førteimidlertid til at de oljeproduserende statene i Midtøsten satte opp oljeprisene og reduserte produksjonsvolumet – råoljen var blitt en del av verdenspolitikken. I dette så man begynnelsen på skipsfartskrisen og samtidig også begynnelsen på slutten for Hilmar Reksten og hans selskaper.

Dag Bakka vil også fortelle om prosessen mellom Reksten og Aker Mek. – hvor Reksten ble dømt til å betale en erstatning på 320millioner kroner og vi får høre om Statens engasjement gjennom det nyopprettede skipsgarantiinstituttet og at Hilmar Reksten skulle settes utenfor styrene i sine selskaper.

Bokettersyn på Fjøsanger, tiltale for skatte- og valuta overtredelser, advokatenes lange jakt etter Rekstenformuer i utlandet og den endelige avvikling av Rekstenrederiet blir også spesielt vektlagt.

Dag Bakka jr. er en av landets mest produktive forfattere hva gjelder skip og skipsfart og har nær på 40 bøker bak seg. Bakka har her vært gjennom mange temaer – fra fraktefart til hurtigrutene og via linjefart til hvalfangst.

Bakka er æresmedlem i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap og er mest kjent som redaktør av ”Skipet” og som forfatter av en rekkerederi historier som opp gjennom årene har kommet på løpende bånd i ”Skipet”.

Somvanlig er møtet åpnet for alle og det er fri entre.

 

Tekst til vedlagte bilde:

”KongHaakon VII” var det første av til sammen fem 219.000-tonnere som i perioden1969 – 1971 ble bygget ved AS Stord Verft for Hilmar Reksten.

I desember 1981 ble ”Kong Haakon VII” tildelt Hambros Bank Ltd. som et ledd i oppgjør av Garantiinstituttets lånegarantier på Rekstenflåten. Hambros BankLtd. innbetalte 200 millioner kroner og overtok til sammen sju av Rekstenskipene.

”KongHaakon VII” ble hugget i 1984.

Her er skipet fotografert ved Dover i 1971.

(Foto:via Dag Bakka jr.)JUSTINIAN 57  KONG HAAKON VII 69. Dover 71  Reksten opplag. Helge Sunde 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no