søndag, oktober 22, 2017

Publisert: 02.05.12

2010 For Konge og Fedreland

Kjære leser

9. april 1940: nøytrale Norge blir invadert av den tyske krigsmaskin.
Ved en provisorisk anordning avgitt av Kongen i statsråd på Stugeflåten i Romsdal ble den norske handelsflåten som ikke var tilgjengelig for den tyske statsmakten rekvisisjonert og overtatt til bruk av Den Norske Stat. ”The Norwegian Shipping and Trade Mission” – Nortraship – ble med ett verdens største rederi. Ca. 1.000 skip. Ca. 30.000 sjøfolk.

De norske sjøfolkene kjempet mot u-båter, fly, kryssere, enslige ”raidere”, miner og alt som aksemaktene for øvrig kunne finne på for å skade eller senke skipene som Norge disponerte.

Mellom tre og fire tusen sjøfolk omkom som følge av krigen. For mange av de overlevende satte årene til sjøs sitt preg på dem livet ut og i stor grad påvirket dette også familiene hjemme.

Når det norske folk fant fram de norske flaggene i maidagene 1945 og feiret frigjøringen og når de hyllet ”gutta på skauen” – da var sjøfolkene fortsatt ute på de sju hav. Etter hvert kom også disse hjem – kanskje utpå høsten, kanskje en gang neste år. De kom hjem hver for seg med sjømannssekken på skulderen og gjerne med underbevistheten full av minner og opplevelser som liksom ikke ville slippe taket. Da var det ingen hurrarop og vaiende flagg og det var heller ingen mottakningskomite som sto på kaia og tok imot.

I 1964 forelå de finansielle resultater av Nortraships virksomhet. Korrigert med bl.a. avsetninger til pensjonsordning for sjøfolk ga Nortraship et bidrag til Staten på ca. 1.219 millioner kroner. Til sammenligning var London-regjeringens samlede utgifter vel 860 millioner kroner.

Først i 1967 fikk krigsseilerne en statlig pensjonsordning Det var ikke før millenniumsskiftet det ble foretatt utbetalinger til alle som hadde vært ute under krigen.

Under vårt arbeid med årets temakalender er det to forhold som mange av de vi har snakket med har kommet inn på; verdien av den innsats som krigsseilerne gjorde – og den uverdige behandling og den skammelige dårlige økonomiske kompensasjon de fikk for innsatsen.

Årets temakalender fører deg 65 – 70 år tilbake i tid. Vis respekt for sjøfolkene som sto om bord – for Konge og Fedreland.

Prosjektgruppa for ”Temakalender 2010”
Reidar Haltbakk Thor Olav Olsen Jørgen Strand

2010 For Konge og Fedreland 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no