onsdag, desember 13, 2017

Publisert: 27.09.12

Fra Bæverfjord til Seattle (M/S Rødsand)

Fra NORDMØRSAVISA nr. 8/2012 - 27.9.2012:

Fra Bæverfjord til Seattle

MS Rødsand gikk med godstransport før skipet begynte med transport av veisand ut fra Nordmøre.

Fra en sped begynnelse i 1939 med lille Halvard, gikk utviklingen i rederiet til Lars K. Botten i Valsøyfjorden i retning av stadig større skip. Noen husker sikkert navn som Flukt, Tor, «Farmann 1» og Sinbad.

For det meste gikk det i frakt av sand og grus. Frakting av veigrus skulle bli et viktig marked for rederiet. At Botten kom inn veigrusmarkedet var ganske tilfeldig. Et parti støpesand som skulle til Aure viste seg å være for grovt og ble i stedet solgt til Statens Vegvesen som veigrus. Markedet for dette var godt da man i denne perioden gikk mer og mer over til landeveis kommunikasjon med mye veibygging.

I 1969 kjøpte rederiet Rødsand under navnet Homborsund fra Dampskibsselskabet Veritas. Homborsund ble bygget ved det svenske AB Åsiverken i Åmål, og levert i desember 1956 som bygg nummer 31 til Dampskibsselskabet Veritas i Haugesund. Dette rederiet ble etablert i Arendal i 1893 og drev som godsruteselskap med ruter mellom Oslo og Bergen. I 1956 utvidet selskapet med seilinger mellom Trondheim og Kristiansand og til havner i Danmark. På 1960-tallet var det også seilinger til Göteborg.

Erstattet Sinbad

Homborsund ble bygget som singledekker på 381 bruttotonn med 540 dødvekttonn. Det hadde opprinnelig en lengde på 151,1 fot. Maskinen var en MaK M8 på 680 bhk. Skipet ble forlenget ved Haugesunds Mek. Verksted i 1962. Nå hadde skipet en lengde på 170,9 fot og ble målt til 430 bruttotonn med 600 dødvekttonn. Som erstatning for Sinbad som forliste i Trondhjemsleia, ble Homborsund kjøpt inn av Lars K. Botten i mai 1969.

Kjøpesummen for skipet var 675.000 kroner og den nye rederen ga skipet navnet Rødsand. Skipet ble nå mye nyttet til frakting av grus som for det meste ble tatt ut fra Bæverfjordsøra. Rødsand var også en hyppig gjest i Sunndalsfjorden med last både til og fra Rausand Gruber. Etter 13 år som nordmørsskip ble Rødsand i mars 1982 solgt til ukjent eier i London og gikk under navnet Rodsand.

I 1985 ble skipet solgt videre til Sunmar Shipping Inc. i Seattle, Washington USA og omdøpt til Sunmar Sea. I 1993 kjøpte Coastal Transportation Inc. i Seattle skipet og ga det navnet Coastal Sea. Skipet eksisterer fortsatt, men ble i juni 2010 ombygd til det nesten ugjenkjennelige.

NYE EIERE: Rødsand ved kai i Haugesund i mars 1982, på tur til nye eiere i London. (Foto utlånt av Alf J. Kristiansen i Sævelandsvik)

UGJENKJENNELIG: Her er Rødsand ombygget til det nesten ugjenkjennelige. Nå under navnet Coastal Sea i Seattle. (Foto: Kyle Stubbs).
Rødsand.jpg  COASTAL SEA.jpg 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no