onsdag, desember 13, 2017

Publisert: 01.01.13

18 mann i lugaren (D/S - M/S Hallstein)

Fra NORDMØRSAVISA nr. 1/2013:

18 mann i lugaren

I 1949 var det plass til 18 mann i samme lugar på tråleren Halstein. Det sto ikke tilbake for noe etter datidens standard.

Halstein ble bygget ved Smith’s Dock ved Middlesbrough i 1936. Den fikk navnet Melbourne og ble hjemmehørende i Grimsby. I september 1939 ble den rekvirert av Royal Navy til bruk som anti-ubåttråler og gikk sammen med tre andre trålere inn i 23. Anti-Submarin Group. Melbourne ble senket 22. mai 1940 av tyske fly ved Gratangen nær Harstad. Tråleren lå så vanskelig til at tyskerne lot den ligge i fred.

Her ble den liggende til 1947, da vraket ble hevet og senere kjøpt av Th. Øverland fra Kristiansund i februar 1949. Skipet ble ført til Framnes Mek. Verksted i Sandefjord og satt i stand på rekordtid. En del arbeid ble nok gjort i Harstad, men 30. juni kom tråleren til Kristiansund for første gang. Få dager senere gikk den til Kvitbanken på sin første tur.

To vasker

På visitten i byen kunne man i en av byens lokalaviser lese utførlig om den gode standarden for mannskapet:

«I det hele tatt fyller den nye tråleren alle de krav som settes til en moderne tråler, stor bunkerskapasitet, god lasteevne og stor fart… Mannskapslugarene er helt førsteklasses, og alt er gjort for at besetningen skal ha det så bra som mulig om bord. Forut under bakken er det en felleslugar for 18 fiskere. Tallet høres kanskje stort ut, men lugaren er så praktisk innredet at alle innvendinger om sammenstuing med videre faller bort. Hver køy har sitt eget lille skap, og en leselampe for hver mann, gjør at utstyret er komplett. Ellers finnes det her vaskerom, lamperom, tørkerom, storiesrom (lagerplass) og 2 klosetter.»

Senere ble tråleren ombygget til dieseldrift ved Hommelvik Verft & Støperi i 1958 hvor Alpha-motoren ble satt inn. Samtidig ble innredningen for fiskerne modernisert slik at alle fikk tomannslugarer.

Halstein ble da solgt for en million kroner til Lofoten Trålrederi i Stamsund. Senere gikk eierskapet videre til Sunnmøre hvor båten ble bygd om til linefiske og dessverre konkurs og hugging i 1971.

FØRSTEKLASSES: Men en felleslugar for 18 fiskere var lugarene er helt førsteklasses for mannskapet i 1949. (Foto utlånt fra Ole Sager)
S HALLSTEIN .jpg 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no