onsdag, desember 13, 2017

Publisert: 13.06.13

Litt av en Heinsa-tur! (D/S Heinsa)

Fra NORDMØRSAVISA nr. 5/2013 - 13.6.2013:

LITT AV EN HEINSA-TUR!

Dampskipet Heinsa levde et rikt, omflakkende og turbulent sjøliv før hun endte sine dager i møte med en mine.

På 1860-tallet etablerte I. C. Loennechen seg i Kristiansund som bøkker og tønnemaker med verksted og brygge i Heinsagata på Innlandet. Etterhvert utvidet han sin virksomhet og ble en stor eksportør av sild og klippfisk. På et tidspunkt utrustet han 16 jakter og galeaser for oppkjøp av sild og skrei – ti av dem var hans egne.

Høsten 1889 inngikk Loennechen kontrakt med Moss Jernstøberi & Mek. Verksted i Moss på levering av et dampskip. Dampskipet skulle være på 356 bruttoregistertonn og til da var dette den første større lastebåt som byggeverkstedet leverte. I september 1890 ble skipet levert som Heinsa til rederen i Kristiansund.

Nødløsningen Heinsa

Heinsa skulle etter planen settes inn til frakt av Loennechens klippfisk til de spanske markedene, men ble imidlertid i en kort periode utleid til Vesteraalens Dampskibsselskab. Dette selskapet hadde nettopp solgt sin første Vesteraalen og hadde planer om å drive selskapet med kun dampskipene Lofoten og Fiskeren inntil en ny Vesteraalen skulle leveres fra Akers Mek. i januar 1891. Men i september 1890 havarerte «Fiskeren» utenfor Florø. Løsningen ble at selskapet i noen høst- og vintermåneder leide inn Heinsa fra Kristiansund.

Julius Loennechen, en av sønnene til I. C. Loennechen, var på dette tidspunktet ekspeditør for Vesteraalens Dampskibsselskab. I denne funksjonen betjente han også langruten mellom Nord-Norge og Bergen som den forliste Fiskeren gikk i, og som altså Heinsa skulle bli satt inn i.

Hit og dit – og pang!

I april 1893 ble Heinsa solgt til Leer i Tyskland. Nå fikk skipet nytt navn: «Reichskansler Von Caprivi». Navnet seilte det under frem til mars 1902. Da ble skipet – for en kjøpesum av 65 000 mark - innkjøpt til Karlshamn i Sverige. Der ble dampskipet hetende Åhus.

Det var Blekinge Ångbåts AB som kjøpte skipet og som satte det inn i den for selskapets betydelige langkystfart mellom Åhus og Stockholm.

I 1913 ble skipet solgt til Finland og året etter tilbakekjøpt til Sverige, nå med Stockholm som hjemmehavn. 17. januar 1915 gikk Åhus på en mine ved den finske kysten. Hele besetningen på åtte mann og en kvinne samt to finske loser omkom.

HEINSA: Dampskipet Heinsa ble bygget for Loennechen i Kristiansund. Under navnet Åhus gikk skipet på en mine ved finskekysten.
HEINSA.jpg 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no