onsdag, desember 13, 2017

Publisert: 14.06.12

Fra Freikollen til Shanghai (D/S Freikoll)

Fra NORDMØRSAVISA nr. 6 /2012 - 14.6.2012:

Fra Freikollen til Shanghai

Freikoll var det første skipet til Kristiansunds Dampskibsrederi. Det dampet helt til Shanghai.

Våren 1915 ble Kristiansunds Dampskibsrederi AS stiftet med en aksjekapital på 1,4 millioner kroner. Hensikten var at rederiet skulle engasjere seg i utenriks skipsfart. Allerede 8. april 1915 gikk selskapet til innkjøp av dampskipet Bjørn av Lyngør. Skipet var bygget ved Bergens mekaniske verksted i 1900. Bjørn hadde plass til en tonnasje på 1152 bruttotonn og var med full last på 1659 dødvekttonn. Lengden var 230,9 fot. Skipet var utstyrt med en dampmaskin på 590 indikerte hestekrefter. Kjøpesummen var på 335.000 kroner og ble betalt kontant. Da skipet ble registrert i Kristiansund fikk det navnet Freikoll.

Hurtigruta overlesset

Tidspunktet for å etablere skipsrederiet var det rette med tanke på etterspørsel og priser. Amerikabåtene hadde problemer med å få med alt som skulle inn til landet over Atlanterhavet. I tillegg hopet varepartiene seg opp i norske havner. Årsaken til dette var at mange kystskip var satt i utenriksfart, og det var ikke uvant å oppleve at hurtigrutene ble «aldeles overlæsset». Store forsinkelser i kysttrafikken var ikke noe særsyn.

Freikoll ble til å begynne med satt inn i kullfrakt fra England. Det nye rederiet oppnådde betydelige fraktinntekter, langt over hva man kunne forvente da selskapet ble etablert. Freikoll kom seg gjennom første verdenskrig uten verken å bli utsatt for miner eller ubåtangrep.

I november 1922 ble Freikoll begjært overført til Kristiania og deretter solgt til Rederiaktieselskabet Tramp. I 1932 solgte Tramp skipet til Rederi A/S Freikoll med eier Ludvig G. Braathen fra Oslo.

Kjøpesummen var da på 85.000 kroner. I 1933 ble Freikoll solgt til Shanghai hvor skipet året etter fikk nytt navn «Yung Heng». I 1960 ble Yung Heng slettet i Lloyds register.

HJEMME: DS «Freikoll» fotografert på Kristiansund havn 18. juni 1915. (Bilde utlånt av Kristiansunds Skipperforening)
FREIKOLL.jpg 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no