onsdag, desember 13, 2017

Publisert: 22.11.12

Tatt i arrest (M/S Langenes)

Fra NORDMØRSAVISA nr. 10/2012 - 22.11.2012:

Tatt i arrest

Manglende oppgjør for en motor gjorde at Langenes ble tatt i arrest i Kristiansund. Men det skjedde etter at Langholm-familien på Tustna solgte den til noen sunnmøringer.

Langenes ble bygget ved Austerheim Båtbyggeri i Sandane i 1949/1950. Da det var meningen at skipsbyggeren selv skulle ha fartøyet ble det bygget med de beste materialer som fantes. Som bildet viser ble det et meget fint skrog på 95,5 fot. Om årsaken var at fartøyet ble påkostet for meget under byggeprosessen eller ei, vites ikke, men det gikk i alle fall ut med båtbyggeren.

Skipet ble nå kjøpt av Severin Roald med flere på Vigra, og de nye rederne brakte det uferdige fartøyet til Søviknes Verft for sluttføring av bygget. Disse byggearbeidene, som ble gjennomført i 1951, ble så omfattende at Søviknes Verft definerte fartøyet som sitt byggenummer 30.

Tustnafisker

Fartøyet hadde nå en tonnasje på 145 brt/72 nrt. Den nye eieren gikk til innkjøp av en Crossley motor på 300 hk fra 1942 i England, som ble satt inn i fartøyet. Første gang Langenes var på sildefeltet var i 1951. Lastekapasiteten var på 2600 hl.

Etter 3 år hjemmehørende på Vigra ble Langenes solgt 1954 til Petter Sævik med flere på Herøy. Her ble fartøyet hjemmehørende fram til 1959/1960, da det ble solgt til Tustna.

De nye eierne var bas Tor Langholm, maskinist Torvald Langholm og fisker Alf Langholm. Fartøyet behold navnet Langenes og fikk nå fiskerimerke M-251-T. Skipper den første tida var Petter Sævik, men i det meste av perioden Langenes var hjemmehørende på Tustna var det Peder Sæter fra Bøfjorden som var skipper ombord.

Den 22. februar 1964 ble Langenes kjøpt av partsrederiet Bernt Flem med flere og ble hjemmehørende i Ålesund. I dette partsrederiets eiertid ble det installert en ny motor, en June Muntel på 600 hk.

Røykla Lerwick

På grunn av manglende oppgjør til den svenske motorleverandøren, ble Langenes tatt i arrest i Kristiansund. Høsten 1968 ble fartøyet solgt til Kåre Haram med flere på Kjerstad. 10 år senere – under fiske ved Shetland – kom fartøyet i brann, og Langenes ble slept brennende inn til Lerwick havn. Brannen var så kraftig at hele havneområdet ble røyklagt. Brannmannskapene i Lerwick sørget for at det brennende fartøyet ble slept utpå havna og senket der for å få slukket brannen. Et forsikringsselskap var nå part i eierskapet til skipet.

Langenes ble hevet, og det endte med at en skotsk skraphandler kjøpte vraket. Før Langenes forlot Lerwick havn for egen maskin, hadde skipsklokken om bord blitt tatt ut og gitt i gave til en lokal velferdsrepresentant for fiskere i Lerwick. Skipsklokken kan i dag sees i det lille kapellet i Lerwick.

BRYLLUPSDAG: Langenes i Aursundet, på bryllupsdagen til Haldis og Tor Langholm den 25. august 1962. (Foto utlånt av Haldis Langholm.)
LANGENES .jpg 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no