torsdag, november 23, 2017

Publisert: 05.05.12

Dampskipskaia i Svanvika

Svanvikrutene kom i gang ved etablering av Kværnes og Grip Dampskibsselskab. Svanvikrutene tok utgangspunkt i Svanvik i Eide hvor det var avreise tidlig på morgenen. I utgangspunktet vekslet rutene ved at fartøyet kjørte nordøstover Kvernesfjorden (Indre Svanvikrute) eller nordvestover Kornstadfjorden (Ytre Svanvikrute). Begge rutene hadde Kristiansund som mål. Deretter var det retur fra byen på ettermiddagstid og ankomst Svanviken rundt kl. 20 – 21.

Kværnes og Grip Dampskibsselskab ble etablert i 1894 og en sterk pådriver for etableringen var nok statsråd Hans Rasmus Astrup som i 1886 kjøpte opp flere gårder i Eide og satte i gang myrdyrningsforsøk i stor stil. Bruket var den gang det største i fylket og var på ca. 10500 mål. Etter at Astrup døde i 1898 drev hans enke Augusta Astrup eiendommene fram til 1902, da hun ved gavebrev overlot Svanviken til ”Foreningen til Omstreifervæsenets modarbeidelse”.

Det var nybygde DS ”Kværnes” som i 1895 ble satt til å stå for Svanvikrutene. Etter hvert ble ”Kværnes” for liten og allerede i 1906 kommer en ny DS ”Kvernes” inn og erstatter gammelbåten.
Når Møre Fylkes Ruteselskap ble etablert i 1920 tok dette selskapet over både fartøyer og ruter for de tidligere bestående selskapene på Nordmøre.

I 1920 anløp ”Indre Rute” først Eide, deretter var Kjøl og Sørstrand på Eidesiden anløpssteder, noen dager også Buskenes i Eide, før Kvernesfjorden ble krysset og Avset på Averøy fikk sitt første anløp. Så var det igjen over fjorden og Skjærset og Stokke i Gjemnes ble anløpt før Rugset og Kvernes i Averøy ble besøkt. Et kvarter etter fikk Fladsetsund i Frei sitt anløp før Kjørsvika, Kristvika og Bremsnes i Averøy ble besøkt. Klokken 10,30 skulle båten legge til kai i Kristiansund.

Et eldre bilde fra ”Svanviken i Nordmør”. Bildet er tatt før den innerste delen av kaia ble forsterket med stein  Dampsskipskaia i Svanvika med DS ”Mørejarlen” (bygd 1866)  (Foto fra arkivet til MRF/Fjord1)  Restene av dampskipskaia og ekspedisjonshuset i Svanvika sommeren 2008 (Foto: Jørgen Strand, Kristiansund) 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no