lørdag, desember 16, 2017

Publisert: 10.10.13

Ludvig Williamsen, den siste væreier av Grip

er temaet som Jostein Iversen skal foredra om hos ”skipsfartshistorikerne” i kveld.

Ludvig Williamsen gjorde sin inntreden i klippfiskforretningene når han som 21-åring etablerte en dampsag på Gomalandet. Herfra produserte han materialer for klippfiskkasser. Noen år senere, i 1879, etablerte han seg som klippfiskeksportør og hadde etter hvert betydelige egne anlegg: brygger og klippfiskberg både på Gomalandet som på Draget på Dale.

I 1890 kjøpte han fiskeværet Grip etter at han hadde leid det i noe tid. Heltfra 1728 hadde Grip vært eiet av handelsmenn som hadde sterke interesser av å kjøpe fisken som ble fisket av fiskere som holdt til på Grip i fiskesesongene, og disse væreierne tok i bruk ulike virkemidler for å kue fiskerne. På1880-tallet ble forholdene på fiskeværene også en politisk sak. En ”væreierkommisjon” ble oppnevnt og kommisjonen var i 1885 både i Kristiansund og på Grip. Alt tydet på at det skulle bli bedre betingelser for fiskerne når kommisjonen var ferdig med sitt arbeide. Mens denne prosessen pågår kjøper likevel Ludvig Williamsen fiskeværet - og som alle sine forgjengere – han ivaretar sin eiendomsrett til Grip og alle hus på øya unntatt skolen, kirken og tre bolighus. Williamsen krever salgsplikt til seg selv på all fisk og lavere pris til fiskerne enn det som er gjengs.

Williamsen saksøker og blir saksøkt, han vinner og taper rettssaker og han kaster ut så vel fiskere som loser.

Oppe i dette blir Grip egen kommune i 1897. Både i1894 og i 1899 kommer det nye væreierlover. Fortsatt er Williamsen en sterk eier. I 1902 forespør Formannskapet på Grip Williamsen om han vil selge. ”Nei” er svaret. Først i 1909 blir partene enige. Prisen er 110.000 kroner og kommunen låner pengene av Staten.

Dette er litt av det som Jostein Iversen vil brukeen drøy skoletime på når han forteller om den siste væreieren til Grip. Nordmøre Museum har stilt til disposisjon en rekke flotte bilder som vises på lerretet.

Som vanlig er møtet i lokalene til Norsk SkipsfartshistoriskSelskap Nordmøre i Loennechengården på Vågekaia.

Møtet er åpent for alle og det er fri entré. Døreneåpnes klokken 18.30 mens programmet starter klokken 19.00.

Tekst til vedlagte bilde nr. 1:

Væreier Ludvig Williamsen blir rodd inn til Grip.På sin høyre side har han sønnen Ludvig (Lull) og ved væreierens venstre håndsønnen Birger Williamsen. Ukjent fotograf. Fra Nordmøre Museum sin bildesamling.

Tekst til vedlagte bilde nr. 2:

Det går mot slutten av væreiertida både for væreieren og for fiskerne. Foto fra Nordmøre Mueum sin bildesamling

Tekst til vedlagte bilde nr. 3:

Ludvig Williamsen. Byens første badekar 1906. Fotograf A. Bjølstad, Halden. Foto fra Nordmøre Museum sin bildesamling.LUDVIG WILLIAMSEN ved Grip ca. 1900. Foto fra Nordmøre Museums bildesamling.jpg  Fra Grip under siste epoke av væreiertida. Foto fra Nordmøre Museums bildesamling.jpg  Ludvig Williamsen. Byens første badekar 1906. Fotograf A. Bjølstad, Halden. Foto fra Nordmøre Museums bildesamling. 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no