onsdag, desember 13, 2017

Publisert: 31.10.13

Med klippfisk fra Kristiansund

Etter at dampskipene begynte å gjøre seg gjeldende, kunne DS Ripa kalles Kristiansunds skoleskip.

Mange var vel de som seilte på denne flotte skuta, som gikk nesten i fast rute mellom Norge og Spania med klippfisk.

I 1906 ble det markert at Ripa dette året gjorde sin tur nummer 150 fra Norge med klippfisk.

DS Ripa ble bygget i 1861 ved Tod & McGregor i Glasgow, og ble i august samme år levert som byggenummer 116 under navnet Vasco Andaluz til W. Tod i Glasgow. Skipet sto registrert på W. Tod i 1860-årene. Trolig solgte han skipet så tidlig som i 1861 – 62 til «Compania Vasco-Andaluza de Vapores i Cadiz, Spania» uten at eierskiftet ble registrert i Lloyds register.

I 1876 – 80 opplyses det at eier er Cote y Vidosola og Bilbao er hjemmehavnen. Skipet er borte fra Lloyds i perioden 1880-1890. Da seiler hun i en lang periode under navnet Vicenta.

I «Kristiansund på de 7 hav» av Kjell Dønheim framkommer det at Ripa ble innkjøpt til Kristiansund i 1885. I 1890 kommer skipet nok en gang inn i Lloyds register og da er navnet Ripa. Nå er Bergenskjøpmannen Hilario E. Lund og hans svigersønn Pedro Clausen fra Kristiansund eiere av skipet. Begge bosatt i Bilbao i Spania.

Spaniaemigrant

Pedro Clausen (1846 – 1927) var en av sønnene til kjøpmann Johan Peter Clausen i Kristiansund. Sammen med sin søster Doris Clausen er Pedro Clausen kjent for å ha opprettet et legat for trengende i Kristiansund.

Han dro fra fødebyen med barkskipet Catharina i 1868 og bosatte seg i Barcelona. I sju år arbeidet han som agent for Nicolay H. Knudtzon III inntil han i 1875 dro til Bilbao. I Bilbao ble han kompanjong med kjøpmann Hilario E. Lund og under firmaet «Hilario Lund y Clausen».

Han giftet seg med kompanjongens datter, Elisa Lund y Ugarte. Firmaet drev stort innenfor klippfisk. Ved svigerfarens død i 1894 kom svigermoren Juana de Ugarte y Latona Lund inn i ektemannens sted og firmanavnet ble endret til «Vinda de Hilario Lund y Clausen». Etter hvert kom sønnene til Pedro og Elisa inn i firmaet og firmaet gikk etterhvert over til å bli store på trelastimport i kombinasjon med sag og høvleri.

På grunn i tåka

I 1916 er Ripa eiet av Pedro Clausen, fortsatt bosatt i Bilbao, mens det er Joachim Grieg i Bergen som står oppført som bestyrende reder.

I mellomkrigstiden har det ikke vært mulig å finne data om skipet. I 1941 er hun imidlertid registrert i Barcelona under navnet Iturri - Ripa. I september 1941 la skipet ut fra Aviles og skulle til Bilbao med kull. 24. september grunnstøtte det i tett tåke mellom Cabo de Lata og San Pedro del Mar, utenfor Santander i Nord-Spania. Her ble skipet forlatt av mannskapet og her sluttet det stolte skipet sin historie, etter 80 års seilas.

 

KLIPPFISK: DS Ripa gikk fast med klippfisk til Spania. Her på havna i Kristiansund. (Foto fra Nordmøre Museums samlinger)

KLIPPFISK: DS Ripa gikk fast med klippfisk til Spania. Her på havna i Kristiansund. (Foto fra Nordmøre Museums samlinger) 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no