søndag, oktober 22, 2017

Publisert: 10.01.14

Temahefte med kalender fra Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre

Kjære leser


Vi inviterer dere til å bli nærmere kjent med skipsreder Ole Torbjørn Flakke og hans skip.
Fra kontoradressen Nergata 27 på Nordlandet og med telegramadresse ”Olete” drev Ole T. Flakke sin relativt store virksomhet i Kristiansund.
Slektsnavnet skal være Flakka – etter gården som ligger innerst i Flakkavågen, på sydsiden av Tysnes-øya i Hordaland.
Faren, Peder, etablerte seg i som 20-åring Kristiansund i 1892. Da hadde han allerede sin egen jakt som han seilte på Nordmørsfjordene med. Her kjøpte han opp trelast som ble ført til Bergen for salg. Senere ble Peder Flakke, som han nå kalte seg, ansatt hos Christian Loennechen. Her ledet han flere sildeekspedisjoner. Senere ble han ansatt som skipper hos Christian Johnsen og førte skip både på Lofoten og Finnmarken som i kystfart.
Peder Flakke hadde etter hvert egne skip som han drev slofarten med. Flere av sønnene til Flakke ble med faren som mannskap og fikk på denne måten kontakt med sjølivet. Disse skaffet seg etter hvert sine egne fartøyer.
Ole T. Flakke var født på Kirkelandet i 1906, men allerede som 1-åring ble han med familien til Nergata 27 hvor faren hadde kjøpt eget hus.
Allerede rundt 1920 dro Flakke til sjøs. Det ble kystfart og turer på Lofoten og Finnmarken og det ble fartstid om bord i fjordabåtene ”Smølen” og ”Nordmøre”. Det ble også tid til en periode om bord i ”Kristiansund” som John Orseth hadde overtatt. Dette var N. H. Knudtzons gamle ”Christiansund” fra 1865.
Omkring 1924 ble det utenriksfart for Ole T. Flakke, først Nordsjøfart, senere turer i oversjøisk fart med forskjellige skip.
Deretter bar det hjem til Kristiansund og til en periode på bl.a. Hjelkrem sin ”Bøfjord”. Ole T. Flakke tok sin styrmannseksamen i Kristiansund i 1931.
Deretter ble det skipperskole i Trondheim i 1935/1936 med påfølgende skippersertifikat i 1936.
Mange års erfaring til sjøs, både som vanlig sjømann og etter hvert som styrmann i Møre Fylkes Ruteselskap – og med erfaring som los – la nok grunnlaget for videre karriere som skipsreder, både i egen regi, som partshaver i flere partsrederier og gjennom selskapene Rena Rederi A/S, Flakkes Rederi A/S og A/S Rena Bruk og Ole T. Flakke.
Forliset av m/s ”Onega” i Østersjøen 5. februar 1960 hvor 16 mennesker omkom, ble begynnelsen til slutten for Ole T. Flakke og hans rederivirksomhet.

Prosjektgruppa for Temahefte 2014

Jørgen Strand og Ole Sager
prosjektleder
IMG_0004.jpg 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no