onsdag, desember 13, 2017Publisert: 06.05.12

Møteprogram 2012 - 1. halvår

Torsdag 12. januar
Åpent møte i Odd Fellows festsal. Geir Gjengstø:
”Sild i hav, i not og på fat”

Torsdag 26. januar
Åpent medlemslokale.
Minikåseri ved Randi Ida Nordbotten Rønning:
”På sporet av kaptein Bothner”

Torsdag 9. februar
Åpent møte i Odd Fellows festsal.
John Harry Kvalshaug:
”Senkningen av IRMA og HENRY.
Hendelsen og veien fram til nasjonalt minnesmerke”

Torsdag 23. februar
Åpent medlemslokale.
QUIZ

Torsdag 8. mars
Åpent møte i Odd Fellows festsal.
Terje Holm:
”Fritidsbåten gjennom 50 år”

Torsdag 29. mars
Åpent medlemslokale.
Minikåseri ved Fredrik Aandahl:
”Historien om m/k FRIMANN”

Torsdag 12. april Ordinært årsmøte.

Torsdag 26. april
Åpent medlemslokale.
Minikåseri ved Tore Dyrnes:
”R/S CHRISTIANSUND”

Torsdag 10. mai
Åpent møte i Odd Fellows festsal.
Eva Toril Strand:
”STORMFUGLEN i storm og stille”

Torsdag 31. mai
Åpent medlemslokale.
QUIZ

Helgen 9. og 10. juni Ekskursjon til Vestnes kommune.


De åpne møtene (andre torsdag i måneden) samt årsmøtet avholdes i festsalen til Odd Fellow i Hauggt. 20 i Kristiansund.
Møtestart som vanlig kl. 19,00.
Her gjør vi oppmerksom på at ytterdør låses ved møtestart.

Medlemsmøtene (siste torsdag i måneden) avholdes i egne lokaler på gateplan i Hauggt. 18.
Lokalene åpnes kl. 19,00.


Generalforsamling / årsmøtearrangement i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap
avvikles i Farsund helgen 2. og 3. juni 2012.
Nærmere informasjon vil finnes i ”Skipet” nr. 1/2012.

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no