onsdag, desember 13, 2017

Publisert: 06.05.12

DS "Goma" ex. "Haakon Adalstein"I september 1873 ble ”Haakon Adalstein” levert av C. Mitchell & Co. I Newcastle. Skipet var bygget for å dekke ruten som Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab i Trondheim hadde på Nord-Norge. Som nybygg fungerte det som et kombinert laste- og passasjerskip. Over hoveddekket hadde skipet stormdekk i full lengde med en liten brønn i forkant av broen. Alle lugarer lå på hoveddekket. Akter på øverste dekk var det en liten salong.
I 1902 ble skipet kraftig ombygget. Selv om dette var hurtigrutens eldste skip, presenterte ”Haakon Adalstein” seg nokså flott etter ombyggingen med blant annet ny maskin, ny bro og nye salonger med promenadedekk. Skipet hadde god lastekapasitet, et passasjersertifikat for 213 passasjer og det gjorde en fart av 11,5 knop.

I 1925 ble ”Haakon Adalstein” erstattet i Hurtigruten av nybygde og spesialbygde ”Dronning Maud”, og nå ble det fraktfart for ”Haakon Adalstein”, både på Nord-Norge og på Hamburg. I 1936 ble passasjersertifikatet inndratt og lugarer og salonger ble revet ut og erstattet med luker og lasterom. Som lasteskip hadde det kun anledning til å ta med 12 passasjerer.
Fram til skipet går i endelig opplag for Nordenfjeldske i mars 1946, er det for det meste kystfart.

I oktober 1946 selges gamle ”Haakon Adalstein” til skipsreder Ole T. Flakke i Kristiansund. Kjøpesummen er kr. 50.000.-. Under sitt nye navn ”Goma” settes skipet i nordsjøfart. 


10. september 1947 er DS ”Goma” på reise mellom Ålborg og Gdansk, lastet med 271 kyr. Ved Tylø på Hallandskysten, i full storm, kanter DS ”Goma”.

Når skipet under stormen fikk en slagside opp mot 25 grader, oppsto det panikk blant dyrene. Innredningen ble trampet ned og hele kreaturbesetningen ble slengt over til babord side. Dette kan nok være en av årsakene til kantringen.
De fleste av mannskapet kommer seg raskt om bord i en livbåt. En dansk fyrbøter mister likevel livet da han prøver å hoppe om bord i livbåten. Fyrbøteren blir klemt i hjel mellom livbåten og skroget til ”Goma”. Kaptein Ole T. Flakke sammen med 1. styrmann og maskinmesteren var de siste som forlot skipet. De hadde forgjeves forsøkt å få med seg skipets papirer.

4 mann fra losstasjonen i Halmstad dro ut til havaristedet så snart ulykken ble kjent. I kamp mot stormen klarte karene på losbåten å få de 19 skibbrudne over fra livbåten. Alle fire ble senere tildelt medalje for edel dåd fra Den Norske Stat, en utmerkelse som kun gis når den eller de som har gjort innsatsen har gjort den med sitt eget liv som innsats.

Et av livbeltene etter ”Goma” ble også reddet for ettertiden. Dette finner man i dag i
Toreskovs sjøfarts- og hembygdsmuseum.

De 271 kyrne i rommet druknet alle som en. På den hallandske kysten kalles ”Goma” den dag i dag for ”ko-skeppet”. Allerede dagen etter forliset fløt den første kua, av en lang rekke kyr, i land ved Tønnersa.


"GOMA" ex. "HAAKON ADALSTEIN"

Bygget av C. Mitchell & Co., Newcastle
Byggenr. 294
Kallesignal JSMD/LDKH

Tonnasje:
Brutto: 703
Netto: 478
Dødvekt: 320

Lengde: 188,5 fot
Bredde: 26,1 fot
Dybde: 16,7 fot / 21,2 fot

Motor: 2 cyl.Comp. (NE Mar. Eng. Co. Ltd., Sunderland), 750 iHK


HISTORIKK

1873   Levert som "HAAKON ADALSTEIN" til Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab A/S, Trondheim
1902   Ombygd med nye dimmensjoner:
          710 brt, 430 nrt, 320 t.dw.
          180.2 x 26.4 x 14.7/21.2
          Motor: 3 Exp. (TMV), 750 iHK
1946   Oktober: Solgt til Ole T. Flakke, Kristiansund. Omdøpt "GOMA"

1947  10. september: Sank nord av Tylön fyrskip på Hallandkysten.
         Skipet var da på reise Aalborg – Gdansk med 271 kyr om bord.
         En dansk matros mistet livet under evakuering av skipet.
         Alle kyrne omkom."Goma" ex. "Hakon Adalstein"  Førstesiden fra Hallandsposten september 1947.  Et av livbeltene etter ”Goma” ble også reddet for ettertiden. Dette finner man i dag i Toreskovs sjøfarts- og hembygdsmuseum.   I Hallandsposten i september 2007 markeres at det er 60 år siden "Goma" forliste. 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no