torsdag, november 23, 2017

Publisert: 12.05.14

Tillitsvalgte 2014

FormannJørgen Strand936 33 824
NestformannPer Nesje901 65 896
Sekretær Kåre Bjarne Fure913 00 555
KassererEdvin Birger Orholm905 80 266
Styremedlem 
Åge Pedersen908 91 601
   
VararepresentantJohn Kleivset957 44 377
Vararepresentant Bengt Gustav Eriksson 957 29 662
VararepresentantKjell Laugtug992 29 614

Styremedlem    Kåre Bjarne Fure             ny, valgt for to år

Styremedlem    Edvin Bjarne Orholm        ny, valgt for to år

1.vararepr.       John Kleivset                  tidligere styremedlem,vararepresentant,

                                                          valgt for ett år

2. Vararepr.      Bengt Gustav Eriksson     ny, valgt for ett år

3. Vararepr.      Kjell Laugtug                  ny, valgt for ett år

Valgkomite:

Leder               Arnfinn Herkedal             gjenvalgt for ett år

Medlem       Asbjørn Hansen   gjenvalgt for ett år

Medlem       Håkon Arnold Pettersen     gjenvalgt for ett år

Vararepr.         Ole Sager   gjenvalgt for ett år


Valg av utvalg for: "Historisk arkiv Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre"

Hans Jarle Larsen

Jørgen Strand

Magne Grav

Per Nesje

Håkon Bloch

Kjell Herkedal

Arvid Hagen


Revisor og vararevisor:

Revisor              Magne Grav                 gjenvalgt for ett år

Vararevisor Arvid Hagen  gjenvalgt for ett år
Edvin Birger Orholm, Per Nesje, Jørgen Strand, Kåre Bjarne Fure og Åge Pedersen 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no