søndag, oktober 22, 2017

Publisert: 06.05.12

Alert


Etter hvert som dampmaskineriet fikk innpass hos engelske fiskebåteiere ble deres antall havgående seilende fiskefartøyer kraftig redusert. I perioden 1880 – 1900 ble denne flåten redusert med om lag 2000 fartøyer. Kjøpere fra hele Europa var over i England og kjøpte båt. Prisene på et fartøy lå fra tre til fem tusen kroner – en tredjedel av den antatte verdien.

”Morgenbladet” av 22. januar 1900 gir en rapport fra Yarmouth i England:
”Mandag aften hitkom Førene og Mandskab for at avhente de til Kristiansund indkjøbte Fiskekuttere, nemlig ”Theodosius”, dr. 69 Registertons, ”Boy Jim”, dr. 48, ”Commodore”, dr. 52, ”Ivy”, dr. 54, ”Alert”, dr. 69, ”Oueen of the Fleet”, dr. 48 og ”Exploit”, dr. 51 Registertons. I dag kl. 12 Middag heistes det Norske Flag for første Gang paa den nye Flaade.”

”Alert” blir ikke registrert i Kristiansund skipsregister før høsten 1903. Da opplyses det samtidig at fartøyet er bygget i England antakelig i 1880. Det er fiskeoppkjøper og handelsmann Ole Peder Sivertsen på Vevang som framstår som eier og det er Elias Strømman fra Innlandet i Kristiansund som er bestyrende reder. Slik er situasjonen også i Veritasregisteret for 1921. Etter hvert tar imidlertid Elias Strømman over som eneeier. Elias Strømman (født 1884) var bare 17 år da han tok sitt styrmannsertifikat og han var skipper på ”Alert” i mange år.

Først i 1956 solgte Elias Strømman ”Alert”. Da var den fortsatt seilførende.
Det var Ole T. Flakke som kjøpte den og som satte inn motor. Etter hvert ble ”Alert” solgt til Johan Hoseth på Lyngstad.

”Alert” endte sine dager på bunnen av Kornstadfjorden på 1960-tallet.

”Alert” var av de fartøyer som holdt ut i slofarten til det aller siste. Fisken ble ført til Tordøya på Averøy hvor familien Strømman hadde brygge og tørkeberg på de to holmene Rundholmen. Når ”Alert” kom tungt lastet over Ekkilsøyvika og gikk gjennom Auksundet, tok det ikke lang til før flagget på holmen ble heist som signal til naboer om at nå var det arbeid å få.
Far til Elias Strømman, John A. Strømman, var også engasjert i slofarten gjennom kutter ”Indland.”

ALERT ved Torøya ca 1951  ALERT modell fotografert 2008 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no