lørdag, september 23, 2017

Publisert: 29.03.17

Kaperfart og fangenskap, om kaptein Kaald og mannskapet hans

Torsdag 30. mars 2017:
"Kaperfart og fangenskap, om kaptein Kaald og mannskapet hans"

Under Napoleonskrigen for godt og vel 200 år siden var kapring av skip en vesentlig del av krigføringen på begge sider. Vår del av kysten unngikk ikke å bli sterkt berørt av dette, også ved at sjøfolk herfra ble tatt til fange og havnet i engelsk fangenskap - den velkjente engelske "prisonen". En av de grundigste skildringene av hvordan dette opplevdes har vi fra kaptein Paul Andreas Kaalds dagboksnotater fra 1808-1810. Gjennom kveldens foredrag av Svein Bertil Sæther, historiker og direktør ved Kystmuseet i Sør-Trøndelag, kan man med utgangspunkt i Kaalds dagbok få en god innføring i hva kaperfarten var og hvilke prøvelser sjøfolk i prisonen ble utsatte for.

Kaptein Paul Andreas Kaald hadde tilknytning til Kristiansund. I dagboken sin forteller han også litt om flere møter med Kristiansund.
Som nyutdanna styrmann (19 år gammel) mønstret han i 1803 på Nicolay H. Knudtzon (I) sin brigg "Magdalena & Benedicta", ført av kaptein Stabell.
Kaald reiste med dette skipet fram til sommeren 1806. Kaald ble etter dette en av de mest omspurte kaperkapteiner i Norge, mens kaptein Peter Christian Stabell fortsatte å føre kristiansundsskip fram til han ble losoldermann i Kristiansund fra 1830 til han døde i 1832.
Stabell førte ”Magdalena & Benedicta” fram til 1810, deretter en kort periode på
snauen ”Haabet”, før han i perioden 1815 – 1830 var fører på den 96 commerselester store ”Den Norske Løve” (11 - 13 manns besetning), eid av N. H. Knudtzon & Sønner (Søren Knudtzon).

Som vanlig er det fri entré og adgang for alle under møtet i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre sine lokaler i Loennechengården på Vågekaia.

Dørene åpner som vanlig klokken 18,30 mens møtet starter klokken 19.


Bildetekster:
To bilder fra Svein Bertil Sæther sin samling: et eksempel på et kaperskip og tegning av et engelsk fangeskip.SÆTHER Fangeskip.jpg  SÆTHER Kaperfart og fangenskap.jpg 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no