lørdag, september 23, 2017

Publisert: 21.04.17

ÅRSMØTE i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre torsdag 20 april 2017

Tillitsvalgte i NorskSkipsfartshistorisk Selskap Nordmøre etter valgene på årsmøtet 20. april 2017:


Styret:

                                        • Styreleder:

Jørgen Strand, valgt for to år

• Styremedlemmer:

• Per Nesje, valgt for to år
• Ole sager, valgt for to år
• Kåre Bjarne Fure, valgt i 2015 for to år.
• Asbjørn Ersvik, valgt i 2015 for to år
.

Vararepresentanter, valgt for ett år:
• John Kleivset
• Edvin Orholm
• Gjøran Storsæther

Valgkomité, valgt for ett år:
• Arnfinn Herkedal, formann
• Asbjørn Hansen
• Håkon Arnold Pettersen
• Hans Jarle Larsen
vararepresentant,


Møtekomité, valgt for ett år:

• Arnfinn Herkedal
• Håkon Arnold Pettersen
• Ivar Nedal
• Harald Klausen

Medlemmer i Historisk Gruppe, valgt for ett år:
• Hans Jarle Larsen
• Jørgen Strand
• Per Nesje
• Magne Johan Grav
• Håkon Bloch
• Kjell Herkedal
• Arvid Hagen
• Asbjørn Ersvik
• Stein Sættem
• Anton Brattøy
• Arnfinn Herkedal
• Ole Sager
• Asbjørn Hansen
• Paul Bakkmyr
• Edvin Orholm


Revisor:
• Magne Grav, valgt for ett år
• Gudmund Joar Bratrud,
• vararevisor, valgt for ett årStyret 2017.jpg  Fra Årsmøte  Fra Lokalet  Fra lokalet  Jørgen Strand.jpg 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no