lørdag, desember 16, 2017

Publisert: 25.09.17

Torsk, spansketid, linjefartTorsk, spansketid, linjefart

Ole Jørgen Wirum er foredragsholder i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre torsdag kveld med et tema som burde vært godt kjent for kristiansundere – og fra en periode for byen som det aldri blir snakket for mye om.

Foredragsholderen benytter noe tid gjennom året på Costa Blanca-kysten, og har presentert en tilnærmet identisk historie for de nordiske overvintrende i denne delen av Spania.

Der har han fått gode tilbakemeldinger for denne felles spanske/norske historien som nå blir å høre i ”Skipsfartshistorisk”.
Bildene som vises er hentet ut fra bildearkivene til Nordmøre Museum og fra foreningens eget arkiv.

Kanskje kommer også bilde av kristiansundsskipet H. A. Hartmann på storskjerm. Dette hørte hjemme i Kristiansund sent på 1800-tallet, og var i en kort periode innleid av Otto Thoresen og ble da satt inn i ”Den subvenerede Norsk-Spanske Linie”, som hadde Kristiansund som den nordligste anløpsbyen.

Bildet av minnesmerket over Spaniergravstedet er det nok mindre trolig blir vist under foredraget. Minnesmerket, som står i området der spanske sjøfolk ble begravet rundt midten av 1800-tallet, i ”spansketida”, ble gitt til Kristiansund by av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre og avduket i sluttet av mai 2015.


På Tidens Krav sine nettsider, finner du omtrent samme teksten som foran - i tillegg med et bilde av kristiansundsdamperen H. A. Hartmann som i en meget kort periode var satt inn i Thorensens linje på Portugal, Spania og Italia.

Her er link:
https://www.tk.no/kultur/kristiansund/historie/prater-om-glansperioden-vi-aldri-far-hore-nok-av/s/5-51-352561

Vel møtt skal dere være, de av dere som har lyst og anledning.

Dørene åpner vel kl. 18, og det slås i gong-gonen kl. 19 presis.


Ole Jørgen Foto Agnes Nordahl (1).jpg  Wirum snakker om Spansketida.jpg  Krus til foredragsholder.jpg  Modell av Palmen.jpg 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no