onsdag, desember 13, 2017

Publisert: 25.04.13

”Flakke del 1” samlet godt med medlemmer i lokalene i Loennechengården torsdag 25.april 2013

Det ble virkelig trangt i lokalet når det to ”administratorene” Thor Olav Olsen og Jørgen Strand presenterte 1. del av de to foredragene om skipsreder Ole T. Flakke og hans skip.

En masse bilder – nesten 50 i tallet – fulgte teksten som tok utgangspunkt i Flakkavågen syd på Tysnes i Hordaland hvor Ole T. Flakke sin far var født.

Ole T. Flakke var født i Kristiansund i 1906 og før han var 30 år gammel hadde han en solid maritim praksis og utdannelse  – han hadde vært i slofarten, på ”fjordabåtene” og på lokale fiskedampskip før det ble kystfart, utenriksfart og også oversjøisk fart. På 1930-tallet ble det styrmannseksamen i Kristiansund 1931 og skippersertifikat i Trondheim 1936.

Foredraget fulgte Flakke som partseier i fiskedamperen ”Stjørdalen” (1935) og fram til de større skipene ”Rensvik”, kjøpt 1949, og ”Rensholm” (nr. 1), kjøpt 1950.

Allerede torsdag 2. mai kommer siste del avforedraget. Da følger man tett på ”Ole T. Flakke og hans skip” fra investeringene i fire betongskip tidlig på 1950-tallet og til det gikk ut med Flakke etter ”Onega”-forliset i februar 1960.

DS RENSVIK  Foto Per Nesje.  Foto Per Nesje.  Foto Per Nesje.  Foto Per Nesje.  Foto Per Nesje. 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no