søndag, oktober 22, 2017

Publisert: 03.11.13

Kristiansund og Nordmøre under Napoleonskrigene


Kristiansund og Nordmøre under Napoleonskrigene.

Torsdag 31. oktober 2013 holdt Per Eilert Orten et spennende foredrag om Kristiansundog Nordmøre under Napoleonskrigene.

Orten er historiker og har arbeidet mest med politisk historie med vekt på identitets - og samfunnsutdanning. Han har to bøker bak seg: ”Den nye dagen gryr” – fra Aurepå 1800-tallet og ”Kvardag, kamp og kreativitet” – fra krigsårene 1939 – 1945 - for Aure spesielt og for Nordmøregenerelt.

Det var en beveget foredragsholder som skildret Napoleonskrigene (1800 – 1815) med en annen vinkling enn hva man kan lese seg til fra bokverket ”KristiansundsHistorie”. For deler av denne perioden skildrer byhistorien om gyldne tider, pengestrøm og at ”teateroppsetningene florerte”.

Situasjonen, spesielt for befolkningen i de ytre strøk av Nordmøre var annerledes. Her var korn- og matmangel og statistisk høy dødelighet. Kongen i København forlangte soldater for å gå i krigen og mange gårder fikk på denne bakgrunn også mangel på folk til å ta seg av gårdsbrukene.

Mens Napoleon sendte rundt 600.000 soldater for å erobre Moskva og bare knappe10.000 kom tilbake til Frankrike, var det likevel ikke krig på våre kanter.

Kristiansund ble av den norske militærledelsen definert som en viktig havn å sikre for at engelske sjømilitære ikke skulle ta byen og dermed ha byens havn som base for å hindre varetilførsel fra / til Trondheim og ”nordlandene”.

En sterk garnison ble etablert og Orten fortalte med innlevelse om det som i ettertid blekjent som ”Slaget på Christianssunds Red” hvor forsvarsstyrkene jaget engelskmennene på flukt mens ”Indlandets Smaagutter fulgte dem langs Stranden og kastede Sten efter dem.”

Vi takker Per Eilert Orten for et flott foredrag med en vinkling av stoffet som publikum nok satte stor pris på.

 
Per Eilert Orten  Fra møtelokalet  Fra møtelokalet  Fra møtelokalet  Per Eilert Orten og Kona 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no