torsdag, november 23, 2017

Publisert: 05.04.16

D/S MØRINGEN

120 år gammelt maleri av Kristiansundsskipet MØRINGEN gitt til foreningen

Under det siste møtet i ”Skipsfartshistorisk” i Kristiansund torsdag 31. mars 2016 fikk foreningen overlevert som gave fra vårt medlem Gjøran Storsæther et maleri av DS MØRINGEN.
Maleriet er datert 1896 og eksisterer således fortsatt i en alder av 120 år, mens skipet selv, bygd i 1871 som skotske SAGA, grunnstøtte og ble oppgitt i 1917 under navnet F. HEREDIA.

SAGA ble innkjøpt til Kristiansund i mai 1890 av et interessentskap representert ved H. Bang og ble omdøpt MØRINGEN. Da hadde skipet vært eiet i England siden 1881. Under eierskapet i Kristiansund ble skipet satt inn i fruktfarten fra Karibia /Sentral-Amerika og inn til USA. Også Kristiansundsskipene ANTONIO ZAMBRANA og CHRISTIAN JOHNSEN gikk periodevis i samme farten.

Når Den Norsk Stat sendte ut sin anbudsinnbydelse om etablering av en subsidiert dampskipsrute mellom Norge og Spania kom det inn fire tilbud, et av dem fra en gruppe i Kristiansund representert ved Karl Bang. Av skipene Bang på dette tidspunktet kunne tilby ruten var bl. a. MØRINGEN og CHRISTIAN JOHNSEN. Som kjent var det Otto Thoresen som fikk tilslaget på det som ved oppstarten i januar 1894 ble profilert som ”Den subvenerede Norsk-Spanske Linie”.

I 1898 ble MØRINGEN solgt til et nyetablert skipsaksjeselskap i Kristiansund. I 1906 kjøpte skomaker Søren Næss skipet på tvangsauksjon. Tre år senere ble eierskapet omdannet til et partsrederi hvor Søren Næss eide 6/7-parter og skipskaptein Jacob Chr. Borch, også fra Kristiansund, den siste 7-parten. Jacob Chr. Borch skulle føre MØRINGEN også under ny reder i Haugesund, helt fram til 1914. Da overtok han førerfunksjonen på d/s RIPA, kjent som Kristiansunds ”skoleskip” for ungdommer som ville mønstre på dampskip.

I 1911 ble skipet solgt til et Røgenesselskap i Haugesund og fikk da sitt siste navn. I juli 1916 ble skipet solgt til hovedstaden og grunnstøtte på Cornvallkysten i slutten av april påfølgende år.
Lokalforeningen takker Gjøran Storsæther for den flotte gaven.

Avfotografert: Per Nesje

D/S MØRINGEN 


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no