onsdag, desember 13, 2017


 
 
 
Publisert: 20.06.12
 
 
Som første post på programmet under Klippfiskfestivalen 2012 hadde Thor Olav Olsen, formann i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre, den fornøyelse av å overlevere som gave til Norsk Klippfiskmuseum den store utstillingen ”Med klippfisk under lukene” som vår forening har utviklet og bekostet. Utstillingen var satt opp første gang i Bystyresalen i Rådhuset i Kristiansund sist høst. ... les mer


Publisert: 03.05.12

Som en konsekvens av hollendernes søken til Nordmøre på 1600-tallet for å kjøpe trelast, var den videre utvikling at den alminnelige vareomsetning i distriktet tok seg sterkt opp. Tollstedet festet seg etter hvert i Fosna og fra rundt 1640 bodde tolleren her fast. Dette påvirket at Fosna ble utviklet til ladested og framsto som et økonomisk sentrum for distriktet. Alt i 1630-årene kunne det ligge ca. 30 fartøyer samtidig i den lune havna og dette skapte gode betingelser både for handel og håndverk. ... les mer

-###-

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no