lørdag, september 23, 2017


 
 
 
Publisert: 14.05.12
 
 

De fleste av kaiene i Eide ble bygget i en kombinasjon av steinkai med trekai ytterst. Når det gjelder kaia på Eide som er avbildet, er det ikke tvil om at her er langgrunt. Her ser vi en lang ”trebru” som fører ut til selve kaia. Det er nok tjærebredde stokker slått ned i sjøbunnen som utgjør sikkerheten i konstruksjonen.
 

... les mer


Publisert: 05.05.12

Dampskipskaia i Svanvika 

Svanvikrutene kom i gang ved etablering av Kværnes og Grip Dampskibsselskab. Svanvikrutene tok utgangspunkt i Svanvik i Eide hvor det var avreise tidlig på morgenen. I utgangspunktet vekslet rutene ved at fartøyet kjørte nordøstover Kvernesfjorden (Indre Svanvikrute) eller nordvestover Kornstadfjorden (Ytre Svanvikrute). 

... les mer

-###-

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no