onsdag, desember 13, 2017


 


Bli medlem  

Åvære medlem av Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre skal kunne gi muligheter for å bli bedre kjent med skip, skipsfart og sjøfartsmiljø. Dette skal våre medlemmer oppnå på flere måter.
 
SKIPET
er magasinet til vår ”morforening”; Skipet, Norsk Skipsfartshistorisk Selskap.
Dette kommer til medlemmene fire ganger pr. år. Magasinet er på vanligvis 64 sider, men det er omtrent alltid innsmett-sider. Her er mye godt lesestoff.
 
I lokalforeningen
har vi møter andre og siste torsdag i måneden i vårt eget lokale på gateplan i Vågeveien 7 i Kristiansund (Loennechengården).

 På møtekveldene åpner vi dørene vel kl. 18. Møtet starter kl. 19.
  
På disse møtene er det foredrag med lokal eller ekstern foredragsholder hvor temaet gjerne er skips- eller lokalhistorisk.

Gjennomde siste år har vi definert de fleste av disse møtene som ”åpne møter”, slik at hvem som helst kan komme for å få høre spennende og interessante foredrag.
Her er fri adgang, vi spanderer dessuten kaffe og nystekte vafler til publikum.
Noen møter vil likevel alltid bli definert som medlemsmøter, hvor da kun betalende medlemmer har adgang.

I april har vi årsmøte, i juni prøver vi å arrangere rekeaften, siste torsdag i august starter vi høst programmet gjerne med en ekskursjon eller en aktivitet utenfor egne lokaler, mens vi i desember avslutter årets aktiviteter med julemøte, hvor det også er anledning å ha med ledsager.

Aktivitetsprogrammene for foreningen sendes ut til medlemmene to ganger i året: primo januar og medioaugust.

Plakater i våre utstillingsvinduer forteller om det kommende møte, om det enkelte møteprøver vi å tilrettelegge med forhåndsomtale her på våre nettsider, gjerne også i Tidens Krav, på nettstedet brunsvika.net samt på facebookgruppen Skipet, Norsk Skipsfartshistorisk Selskap. Medlemmermed kjent e-postadresse får tilsendt på mail forhåndsinfo om hvert enkelt møte.

Vi har eget bibliotek, i dag omfatter dette ca. 1.300 bøker, i tillegg finnes det en masse magasiner. Det er kostnadsfritt for medlemmene å låne fra biblioteket vårt.

Statutter 
for Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre finner du på denne nettsiden under ”administrasjon”.
 
Hva koster medlemskapet?
Medlemskontingenten er litt sammensatt.

De aller fleste velger å være medlem av vår ”morforening” Skipet, Norsk Skipsfartshistorisk Selskap.

Her er årskontingenten kr. 400,-.

Medlemmer i ”morforeningen” får magasinet ”Skipet” kostnadsfritt tilsendt fire ganger pr.år.

Medlemmer av ”morforeningen” kan tegne medlemskap i vår egen lokalforening for en årskontingent kr. 200,-.

Ektefelle, samboer eller registrert partner til medlem, kan bli medlem i lokalforeningen uten å betale kontingent til ”morforeningen”. Årskontingent for ektefelle,samboer eller registrert partner til medlem, er kr. 100.-

Man kan også velge å være kun medlem i vår egen lokalforening.

Velger man dette siste alternativet er årskontingenten kr. 400.

Inkludert i medlemskapet i lokalforeningen er vårt eget temahefte for det år kontingentengjelder for.

 
Den enkleste måten å bli medlem på er å sende en e-post til oss (
post@skipshistorisk.no) med opplysninger omnavn og adresse, gjerne også telefonnummer og e-postadresse – samt hvilket medlemsalternativ som velges. 
Samtidig med dette betaler du inn kontingenten enten til begge foreningene – totaltkr. 600 – til vår konto nr. 3930.01.13218. Vi videresender da kr. 400 til”morforeningen” og du får ettersendt SKIPET som allerede måtte være utgitt tidligere i året.

Alternativt innbetaler du kr. 400 dersom du velger kun lokalt medlemskap.

Vi gjør oppmerksom på at vårt årsmøte i april 2016 fastsatte nye – og høyere - kontingentsatser for året 2017. Årsmøtets begrunnelse var den store aktiviteten i lokalforeningen.

For 2017 er kontingentsatsene for lokalforeningen:

kr. 350,- - for medlemmer som også er medlem i ”morforeningen”

kr. 550,- - for kun lokalt medlemskap

kr. 100,- - for ektefelle, samboer eller registrert partner til medlem.

Kontingenten for ”morforeningen” er uendret – kr. 400 – for året 2017.

2016 21.10.

bli medlem-skjema

Meld deg inn her:


(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no