lørdag, desember 16, 2017


Vær vår gjest

Konseptet ”VÆR VÅR GJEST” er et sponsortiltak som ble innført i anledning Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre sin etablering i nye og store lokaler i Loennechengården på Vågekaia i Kristiansund høsten 2012. Bakgrunnen for konseptet var at dette skulle være et bidrag til finansieringen av de betydelige investeringer som foreningen her påtok seg.

Konseptet ”VÆR VÅR GJEST” presenterer de bedrifter og foretak som har gitt sponsorbidrag til foreningen, primært som et engangsbeløp, delvis også ved faste årlige beløp knyttet til nettprofilering på hjemmesidene www.skipshistorisk.no .

På den sentrale hovedveggen i medlemslokalet blir samarbeidspartnerne innen ”VÆR VÅR GJEST” presentert, samtidig som nettpresentasjon som vist her på disse hjemmesider er en del av samarbeidsavtalene.


     Hvis du klikker på en av plakatene kommer du rett inn på hjemmesiden til sponsoren.

Konseptet VÆR VÅR GJEST opptar nye bedrifter kontinuerlig.(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  |  nettsiden er designet og utviklet av  

(C) Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre | produsert med ROW fra Ramvik.no