X

DRIVA

Driva ved Piren i Kristiansund, kanskje 8. eller 17. mai 1945. Foto fra Nordmøre Museums bildesamling.jpg Driva. Fotograf Olaf Torvik. Fra MRFs arkiv.jpg Driva ved Eidestranda  ca. 1938-1940. Foto H. Ormset, Aure.jpg Driva Nærbilde fra dekket mot rorhuset.jpg Driva, tegning 30. juli 1928.jpg Kaffekanner fra Driva. Gave til Skipsfartshistorisk fra Julius Loennechen..JPG

Driva var både det største og det hurtigste fartøyet av de gamle dampskipene som gikk i rute i vårt geografiske område.
Driva på 325 br.tonn hadde et passasjersertifikat for 345 passasjerer og gjorde en fart på 12 knop.

Fartøyet ble bygget ved Trondhjems Mek. Verksted i 1909 for Nordmør Dampskibsselskab A/S og overtok Trondheimsruta etter DS ”Statsraad Riddervold”.
1. juni 1920 ble skipet overtatt av det nyetablerte Møre Fylkes Ruteselskap (MFR), med navnendring 1. januar 1949 til Møre og Romsdal Fylkesbåtar (MRF).
Driva gikk i Trondheimsruta helt til MS Aure ble satt inn i nattrute Kristiansund – Trondheim i november 1950.
Driva ble i mars 1956 solgt til Brødrene Anda, Stavanger, for opphugging.

Gulltransporten
I aprildagene 1940 var gullbeholdningen til Norges Bank i bevegelse. Om lag 1/3-del av gullbeholdningen gikk fra Åndalsnes til England med krysseren Galathea.
Resten av gullbeholdningen var i Molde og skulle om kvelden 29.april bli med krysseren Glasgow til England sammen med konge, kronprins og regjering. Mens lastingen av gullet pågikk ble krysseren angrepet av tyske fly både med bomber og mitraljøser. Av hensyn til passasjerenes sikkerhet (258 i tallet) ble det kastet loss før alt gullet var om bord og krysseren sto ut fjorden.
Mye gull var fortsatt tilbake i byen. Mesteparten av dette ble brakt om bord i Driva under angrep fra tyske fly og mens byen sto i brann. Driva kom seg ut av byen og kom til Lyngstad i morgentimene neste dag. Noen tid senere ble fartøyet angrepet av et tysk fly og fartøyet ble satt på land. Det tyske flyet konsentrerte nå oppmerksomheten mot passasjerene med harde skyss. Disse søkte på land og Driva ble glemt som mål av det tyske flyet. Etter en tid kom Driva flott ved at det tunge gullet ble fraktet bakover i båten til skipet igjen fløt med baugen høyt i været.
Nå gikk Driva til Gjemnes - denne gangen uten passasjerer - hvor gullet ble omlastet til fem små fiskebåter. Disse brakte gullet til Frøya hvor det ble flyttet over til to større skøyter og ført videre til Tromsø.

DRIVA
Byggested: Trondhjems Mek. Verksted, Trondheim
Beskrivelse: Dampskip av stål, takling: pælemaster
Bilbrev: Avgitt av Notarius Publicus i Trondheim 20.8.1909
Kallesignal: M.F.S.C., senere L.D.F.Z.

Tonnasje:
Brutto: opprinnelig 285,7, senere 515,12, endret uten dokumentasjon til 325,99
Netto: opprinnelig 147,67, senere 182,02

Lengde: 136,9 fot
Bredde: 21,2 fot
Dybde: 9,6 fot

HISTORIKK
1909 Ettersommer/høst: Levert til Nordmør Dampskibsselskab A/S, Kristiansund.
1912 Januar: Oppmålt til 515,12 brt., 182,02 nto.
1920 Juni: Reell overdragelse til det nyetablerte fylkesrederiet Møre Fylkes Ruteselskap.
1922 Juni: Formelt skjøtet til Møre Fylkes Ruteselskap, Molde.
           Kjøpesum kr. 330.000.
1949 Januar: Nytt eiernavn: Møre og Romsdal Fylkesbåtar (MRF).
1956 Mars: Solgt til Brødrene Anda, Stavanger, for hugging.
          Endelig slettet i Skiperegisteret i Kristiansund våren 1964.Publisert: 12.12.2017 av Jørgen Strand

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.