X

RUSSEN, galeas

Russen som flaggskip på havna i Kristiansund en 17. mai. Foto utlånt av Lars Backer.jpg

Galeas Russen var bygget i Russland i 1892 som skonnertbrigg ”Svetøi Luboff”. Skipet ble hjemmehørende i Onega.

Den 20. september 1893 var skipet på reise mellom Onega og Petrograd lastet med fisk og tran. Utenfor Veiholmen forliste skipet, men hele mannskapet kom seg i båtene og deretter i land.

Sjøforklaringen ble holdt i Kristiansund. Den svenske musikeren Bollmann med sitt orkester oppholdt seg i byen og Bollmanns ektefelle var den eneste i Kristiansund som forsto russisk, hun fungerte da som tolk under sjøforklaringen.

Det er fornøyelig i lese avisreferat fra denne sjøforklaringen hvor tolken omtales i gode ord:

"Retten administredes af Byfogedfuldmægtig I. Røe, medbetjent af Søretsmedlemmerne kft. Havnefoged G. Olsen og Skibsbygmester O. Mæhle. Som Translatør for Anledningen edfæstedes og fungerede den for sin smukke Sangstemme viden bekjendte Fru Marie Bollmann, der viste sig det russiske Sprog fuldt voxen og idethele udførte sit Verv udmerket godt."

Skipet ble solgt på auksjon og kaptein Thomas Olsen ga på vegne av I. C. Loennechen bud på skipet og fikk tilslaget. Kjøpesummen var på kr. 1.530 kroner.

Skipet ble satt inn ved Bjørnehaugen Verft for reparasjon og ble her ombygget til galeas. Da rederen ble spurt om hvilket navn det russiske skipet skulle få, var svaret at skipet kunne få det navnet det allerede hadde fått på folkemunne; Russen.

Russen gikk i mange år på Lofoten og Finnmarken, den ble benyttet til sildefiske på Island og den hadde også noen turer til Spania med klippfisk.

I 1915 ble Russen overtatt av til en av ”I. C.” sine sønner; Christian Loennechen, som solgte skipet til Stavanger i 1917. Nå ble Russen ombygd til motorgaleas. Under sitt nye navn Aud led skipet totalforlis 4. november 1919. Aud var da på reise mellom St. Jones i Newfoundland og Portugal lastet med klippfisk.Publisert: 12.12.2017 av Jørgen Strand

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.