X

FREIKOLL ex. BJØRN

Freikoll på Kristiansund havn  18 juli 1915 Foto Ranheimsæter, utlånt fra Kristiansunds Skipperforening.jpg Freikoll i innløpet til Treport. Postkort stemplet 24. januar 1923. Foto utlånt av Thor Holten.jpg Freikoll fotografert i Danzig.jpg

”Naar det gaar andre Steder, hvorfor saa ikke i Kristiansund?”

Dette kunne man lese i kristiansundsavisene i 1915. Sjøfart burde være en av byens fornemme inntektskilder. Andre steder foregikk det nå ”daglig” dannelse av nye skipsselskaper. Våren 1914 hadde man forsøkt å etablere et dampskipsrederi uten å lykkes. Våren 1915 har man imidlertid fått et selskap på banen. Stiftelsesprotokollen er fra 1. april 1915 og den fulltegnede aksjekapitalen er på 1,4 millioner. Selskapet har foretatt en ”head-hunting” av Trygve Halvorsen fra Trondheim, som ble ansatt som selskapets disponent. Trygve Halvorsen kom fra befraktningsavdelingen i Trondheimsrederiet Bachke & Co. Etter bare ett år i Kristiansund var Halvorsen tilbake i Bachke & Co. og var på eiersiden i Bache fra 1922 og fram til sin død i 1952.

Det første skipet man gikk til innkjøp av var dampskipet Bjørn. Skipet, med en tonnasje på 1659 tdw. og en lengde på 230,9 engelske fot, var bygget ved Bergens Mek. Verksted og levert i august 1900 som Bjørn til A/S dampskibet Bjørn (Thorvald Hansen) i Lyngør.

I 1911 ble skipet for en kjøpesum av kr. 206.580 overført til Dampskibsaktieselskapet Bjørn, fortsatt med Thorvald Hansen som bestyrende reder.

8. april 1915 ble så skipet kjøpt av det nyetablerte Kristiansunds Dampskibsrederi A/S. Kjøpesummen, kr. 335.000, ble betalt kontant.

Skipet fikk nå nytt navn; Freikoll.

Tidspunktet for å etablere skipsrederiet var det rette i forhold til etterspørsel og priser. Amerika-båtene hadde problemer med å få med over Atlanterhavet alt som skulle inn til landet, i tillegg hopet varepartiene seg opp i norske havner. Årsaken til dette var at mange kystskip var satt i utenriks fart og hurtigrutene ble ”aldeles overlæsset” – og timevis med forsinkelser var ikke noe særsyn.

Freikoll ble til å begynne med for det meste satt inn i den meget viktige kullfrakten fra England. Det nye rederiet oppnådde betydelige fraktinntekter, langt over hva man kunne forvente når selskapet ble etablert.

Freikoll kom seg gjennom første verdenskrig uten verken å bli utsatt for miner eller ubåtangrep.

I juni 1923 ble Freikoll solgt til Rederi A/S Tramp (L. Severin Skougaard), Kristiania, før det i februar 1932, for en kjøpesum av kr. 85.000, ble solgt til Rederi A/S Freikoll (Ludv. G. Braathen) i Oslo.

Rederi A/S Freikoll solgte skipet allerede etter ett år til Tai Chong Cheang, Shanghai, for kr. 87 500. I 1934 ble skipet videresolgt i Shanghai og fikk nå nytt navn ”Yung Heng”.

I 1960 ble ”Yung Heng” slettet i Lloyds Register.

 

 Publisert: 12.12.2017 av Jørgen Strand

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.