X

TUSNASTABB (1)

Tusnastabb (1). Foto utlånt av Kristiansunds Skipperforening.jpg

Kristiansunds Dampskibsrederi A/S ble etablert våren 1915 og selskapets første skip, Freikoll, resulterte i en god økonomisk drift. Dette ga mersmak for rederiet. Allerede høsten samme år (1915) gikk rederiet til innkjøp av nok et eldre dampskip.

Denne gang falt valget på det nederlandske d/s Theodora. Theodora var litt mindre enn Freikoll - 205,3 fot mot Freikoll sine 230,9 - og skipet var også betydelig eldre.

Theodora var bygget ved Maatschappij de Maas, Rotterdam, og som byggenr. 87 ble skipet i 1892 levert til Jos. De Poorter i Rotterdam i Nederland.

Så vel i 1903 som i 1906 ble skipet overført til nye eiere, imidlertid var det ved begge anledninger til selskaper som Jos. De Poorter hadde innflytelse over.

I september 1915 ble skipet innkjøpt til Kristiansund og i november måned fikk skipet nytt navn; Tusnastabb.

Tusnastabb ble, som rederiets skip Freikoll, også i stor grad satt inn i kullfrakten på England.

Den 12. april 1916 lå d/s Tusnastabb ferdigklarert for å forlate Tyne Dock i England. Bestemmelsesstedet var Boulogne i Frankrike. Skipet var lastet med 1.153 tonn kull samt 85 tonn bunkers.

Under innseilingen til Boulogne tre dager senere gikk skipet på en mine.

 

Sjøforklaringer fra 1. verdenskrig er nok ikke dagligdags lesing for folk flest. Vi tillater oss å sitere litt fra sjøforklaringen som ble avgitt ved Bergen Sjørett 26. april 1916 knyttet til tapet av d/s Tusnastabb:

Om avreisen fra England:

”……Afgik fra Tyne Dock kl. 8 ¾ fm. med roverlods samt kystlods om bord. Begge livbaade udsvinget. Kl. 10 ¼ fm. kvitteredes roverlodsen udenfor pirene. Vinden frisk W.N.W. med klar luft. Kurs efter sikre peilinger langs kysten. Omtrent kl. 7 emd. passeredes Flamsbourg-Head. Kurs settes midt mellom Spurn Fyrskib og Inner Dowsing. Kl. 12 mn. ankredes paa 9 fv. vand grundet farvandets beskaffenhed. Vinden fremdeles W.N.W. med klar luft. Thorsdag 13de april kl. 4 ¼ fm. lettedes og fortsattes sydover styrende efter de af admiralitetet opmærkede bøier efter lodsens anvisning. Kl. 2 ½ emd. ankom til Yarmouth Road med lodssignal oppe. Lodsen kom imidlertid ikke om bord før kl. 3 ½ emd. paa grund af den store trafikk. Den af capteinen engagerte kystlods forlod her skibet. Lodsen beordret strax skibet til ankers, da farvandet mellem Yarmouth Road og Downs ikke egnet seg for natseilas paa grund af den masse vrak som f.t. befinder sig der……”

 

Om ankomsten til Frankrike:

”……Omtrent kl. 0,50 passertes lysbøien. Kl. 1,20 em. beordrede capteinen b.b. baad indsvinget for at gjøre skibet klar til at gaa ind i havnen. Der passeredes en grøn bøie om b.b. Længere forud saaes ogsaa 2 bøier. Kursen forandredes til St.W. da havnepiren i Boulogne var synlig og den nye kurs stevnet omtrent ret paa samme. Efter at b.b. baad var indsvinget blev s.b. baad svinget ind. Kl. 1,40 ringedes klar i maskinen. Forud saaes et vaktskib samt en torpedobaad. Like agtenfor tvers om b.b. havdes en mindre engelsk lastebaad. Omtrent kl. 1,45 opstod der en voldsom explosion agtenfor midtskibet. Man blev strax klar over at skibet var stødt paa en mine, men skadenes omfang kunde ikke bedømmes, da vand og damp i øieblikket hindret enhver i at overskue skaden......”

Mannskapet - 16 i tallet - kom seg rask om bord i babord livbåt og ble straks etter tatt om bord i torpedobåten som lå like ved. Når de rodde fra skipet så mannskapet at hele akterluken var sprengt i luften og skipssiden på styrbord side var ”meget bulet og ramponert”.  Verken besetnings klær eller skipets papirer ble bergetPublisert: 12.12.2017 av Jørgen Strand

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.