X

RYVARDEN

Ryvarden, etter et maleri tilhørende Jan Dyrlie.jpg Side 1 av rederiets vedtekter..jpg

Etter at de to ”jobbetidsrederiene” i Kristiansund, Kristiansunds Dampskibsrederi A/S og Dampskibsselskapet Vest-Norge A/S, ble satt under likvidasjon, gikk det noen år uten at det var rederier i Kristiansund som drev tradisjonell utenriksfart.

Senhøsten 1926 fikk kristiansunderne nok en gang anledning til å tegne aksjer i et dampskipsrederi. Dette skulle kunne skape ”trafikk og opkomst for byen” med ”nye forretninger og indtekter”. Selskapets navn skulle være Kristianssunds nye rederi A/S og en ”gammel kjenning”, Hans R. K. Schnitler, den tidligere disponenten i ”Kristiansund”, skulle ihh til vedtektene være selskapets disponent, denne gang registrert som eget firma: H. Schnitler Ltd. A/S, med forretningsadresse Drammensveien 6 i Oslo.

Schnitler tar skriftlig kontakt med potensielle aksjonærer i vår region, ”gratispenger” fra Krigsforsikringen er sikret, det skal være muligheter til å gjøre gode forretninger og potensielle aksjonærer kan være trygg på at ”Direktionen vil ikke bli valgt blandt fiskerifolk, som ingen kjendskab eller erfaring har om skibsfart eller fraktmarkedet. I hvert fall skal majoriteten i direktionen bestaa af fagfolk.”  Schnitler kommer også litt inn på at det ikke gikk så bra med de forrige rederier: ”at naar en saapas stor affære gaar i grøften, saa er det ikke blot en mands feil. Feilen ved de fleste foretagender er ”gjelden”, den maa jo før eller senere betales uten pardon.”

Bakgrunnen for etableringen lå i at likvidasjonsstyrene i ”Kristiansund” og ”Vest-Norge” ønsket å utnytte tilgodehavender de hadde i andeler av ”Krigsforsikringens” overskudd. Skulle dette skje via et nytt selskap, måtte et slikt selskap ha sete i Kristiansund. Av aksjekapitalen kom likevel bare ca. 10 %, kr. 25.000, fra Kristiansund, resten ble hentet inn på Østlandet.

Styreleder i selskapet ble Oslo-advokaten Helge Synstvedt mens overrettssakfører Karl Maalstad fra Kristiansund og grosserer Didriksen fra Oslo besatte de andre styreplassene. Sommeren 1927 gikk selskapet til innkjøp av d/s Ryvarden. Selgeren var Dampskibsaktieselskapet Ryvarden i Krakerø og kjøpesummen var kr. 220.000.-.

Skipet var bygget ved Laxevaags Maskin & Jernskibsbyggeri i Bergen. Skipet var verkstedets byggenr. 83 og ble i mars 1907 levert til Johannes Sundfør i Haugesund.

Ryvarden hadde en lengde på 229 fot og målte 1203 brt.

I 1916 solgte Sundfør skipet til Dampskibsaktieselskapet Ryvarden. Kjøpesummen var da kr. 1.100.000.

Det ble nok ikke de gode forretningene med Ryvarden i Kristiansund. 2 måneders liggetid i London førte til at det bare ble tre måneders drift med skipet i 1927. Markedsutsiktene både på tonnasje og frakt gjorde sitt til at selskapet i februar 1928 lot Ryvarden selge til Åbo i Finland med Turun Laiva O/Y som ny eier. Salgssummen var kr. 210.000. I Finland fikk skipet nytt navn, Alku.

16. februar 1935, på reise mellom Sunderland og Åbo med koks, grunnstøtte Alku.

Skipet var da ved Vangsaa, på vestkysten av Jylland.

Skipet ble brakt flott 6. mars, hvoretter det ble kondemnert og solgt som skrap.

Ryvarden og Maize - de to skipene til Kristianssunds nye rederi A/S - seilte begge med ”KD” - ”Kristiansunds” gamle rederimerke - i skorsteinen.

 Publisert: 12.12.2017 av Jørgen Strand

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.