X

OLA NORDMANN

Ola Nordmann. Foto utlånt av Skipet, Norsk Skipsfartshistorisk Selskap / Jenssensamlingen Ola Nordmann, her som Ramadan 3..jpg

 I 1953 fikk Backers Rederi A/S bygget en singeldecker ved C. Lühring i Brake i Tyskland.

Dette skipet var på 295 brt., 500 tdw., hadde en lenge på 139,3 fot og var utstyrt med en M6 360 MaK motor. Navnet ble ”Ola Nordmann” og i sine 15 første år gikk skipet vesentlig for ruterederier. Det startet med TC med Indherreds Aktie-Dampskibsselskab fram til 1956, deretter for Møre og Romsdal Fylkesbåtar (MRF).

I oktober 1956 kjøpte MRF skipet for 1,1 millioner. MRF ga i denne anledning skipet nytt navn; Mørejarl.

I 1961 ble Mørejarl forlenget til 148 fot og ommålt til 325 brt.

I mai 1965 ble skipet solgt til Gerhard Sætre fra Mastrevik ved Bergen for kr. 850.000,- og fikk nytt navn Kanstad. Fra oktober 1966 gikk skipet nok en gang på TC for MRF, og fikk tilbake navnet Mørejarl fram til januar 1968, da navnet ble endret tilbake til Kanstad.

I februar 1968 kolliderte Kanstad med et russisk skip på Langesundsfjorden. Kanstad ble rammet akter og fikk lekkasje samt store skader på overbygningen. Kanstad ble nå surret til det russiske skipet og ført til land og reparert. 

Det påfølgende år ble det foretatt en del ombygginger på skipet samtidig som det ble satt inn en ny motor, en M5 500 bhk. Wichmann.

I oktober 1984 ble Kanstad ombygd, og etter dette oppmålt til 378 brt./580 tdw. Så i 1987 ble skipet forsterket for dypere nedlasting.

Siden navnskiftet i januar 1968 skulle skipet seile langs norskekysten med navnet Kanstad. Skipet ble imidlertid i denne perioden solgt hele seks ganger, ved alle anledninger til eiere i Bergensområdet.

I 2001 var det Ole Iglebæk Rasmussen i Bergen som var eier av Kanstad.

I september samme år solgte han skipet ut av Norge til ny eier i Bolivia; Ramadan Navigation Corp. Her fikk skipet endelig nytt navn for første gang på over 30 år; ”Ramadan 3”.

I februar 2008 ble skipets registrering strøket i Bolivia. Tre år senere var skipet fortsatt i fart, men under hvilket eierskap og hvilket land skipet da hørte hjemme i er ikke kjent.Publisert: 13.12.2017 av Jørgen Strand

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.