X

BREDØ

BREDØ.jpg BREDØ her som MARGARET C. ERTEL.jpg

I perioden 1962 - 1967 ble flåten til Backers Rederi A/S etter hvert solgt ut uten at ny tonnasje ble innkjøpt. I mars 1967 gikk imidlertid rederiet, for en pris av 120.000 pund, til innkjøp av Joruna av Oslo. Denne var opprinnelig bygget i Hamburg i Tyskland i 1953 som m/s ”Margaret C. Ertel” for Ertel-Reederei GmbH i Hamburg. ”Margaret C. Ertel” var opprinnelig bygget som et laste- og passasjerskip, med passasjerbekvemmeligheter i mastehuset midtskips.

Kapteinens bekvemmeligheter strakk seg over hele fronten på quarterdekket. Her var sovelugar, kombinert dagrom, kontor, spisesalong og en røke- og passasjersalong.

”Margaret C. Ertel” gikk en tid i middelhavsfart.

 Skipet var etter en forlengelse i 1957 på 264,2 fot og hadde en korrigert tonnasje på 1319 brt./1960 tdw. Med en 8-sylinder Deutz DM på 925 bhk. kunne fartøyet få en fart på 10 knop.

I 1963 ble fartøyet innkjøpt til Norge av I/S Lars Rej Johansen & Knut A. Knutsen i Oslo og fikk da navnet Joruna. Den nye rederen i Norge måtte ut med £ 72.000 i kjøpesum for skipet. I Norge ble passasjerområdet midtskips bygget om for å huse dieselaggregater til vinsjene.

I 1968 ga Backers Rederi A/S fartøyet nytt navn; Bredø.

Hos Backer seilte Bredø for det meste på timecharter for det svenske rederiet Thunbolaget. Så lenge Vänern var isfri gikk skipet fra Otterbäcken med malm til Riga og oftest med pottaske som returlast.

I 1967 var Bredø det siste skipet ut av Vänern og måtte da ha hjelp av isbryter for å komme ut i åpent farvann. Om vinteren gikk den i Nordsjøfart og på Middelhavet, ofte med smørolje fra Livorno i Italia til Tunis.

I juli 1972 var det slutt på Backers rederidrift da Bredø ble solgt til Caribbean Navigation Co. Ltd.,Nassau, Bahamas. Nytt navn ble Bredal. I 1978 ble Bredal solgt til Kaiser Corp. Ltd., Nassau, Bahamas. I juni 1981 forliste skipet utenfor Barranquilla i Colombia. Hele besetningen ble reddet. I løpet av 1984 skal Bredal ha blitt hugget.

 Publisert: 13.12.2017 av Jørgen Strand

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.