X

NORDHAV 1 (1)

DTr NORDHAV 1, foto utlånt fra Skipet, Norsk Skipsfartshistorisk Selskap

Klippfiskbransjen på 1930-tallet

Begynnelsen på 1930-årene var vanskelige for klippfiskbransjen generelt, og naturligvis for Kristiansund spesielt.

Sikker tilgang på råstoff (fisk) og god kvalitet på det ferdige produktet hos den endelige sluttbruker var vesentlige forhold.

Sommeren 1930 ble landets første tråler, Borgenes, registrert i Kristiansund.

Etter hvert ble klippfiskbransjen, spesielt i Kristiansund, ikke i tvil om at trålfisket torsk, bløgget og saltet om bord i tråleren, ga det fortrinn som var nødvendig i forhold til et kresent og sikkert marked i Europa og enda lenger syd.

Eierne av Borgenes hadde inngått avtaler om leveranser til A/S Heinsa og Lofotkompaniet A/S i Kristiansund, som foresto tørking til klippfisk.

Spesielt Lofotkompaniet A/S, som hadde sikret seg langsiktige avtaler på Italia basert på trål-

fisket klippfisk, hadde med dette et fortrinn i forhold til sine eksportkonkurrenter i Kristian-sund.

Gjennom godt fiske hadde Borgenes bevist ovenfor klippfisknæringen at de hadde taklet bransjens største problem; stabil råstofftilgang.

Halfdan Backer A/S sine vurderinger

Byens, og samtidig landets største eksportør på 1930-tallet – Halfdan Backer A/S – var ikke i tvil, firmaet måtte gå i bresjen for å skaffe seg egen tråler.

A/S Nordhavet ble etablert og Halfdan Backer A/S var største aksjonær og hadde disponentansvar. Halfdan Backers svigersønn Bendix Heide var nest største aksjonær mens de to øvrige var Loennechens Kullkran A/S (kull- og saltleverandør) og Jonas Eriksen A/S (skipshandel).

Rederiet gikk straks til innkjøp av en engelskbygd fransk tråler fra Boulogne. Skipet var bygget i 1915 som franske Ocean, hørte hjemme i Spania fra 1924 til 1929 og seilte da under navnet ”Meliton D. Dominguez” før den deretter ble fransk nok en gang, nå med navnet ”Ocean II”

Når skipet sommeren 1935 ble registrert i Kristiansund under eierskap av A/S Nordhavet og under navnet ”Nordhav 1”, var dette overlegent Norges største fiskefartøy. Skipet målte 644 brt., hadde en lengde på 175,9 fot og dampmaskinen ga ”Nordhav 1” en fart av 10 mil.

Som skipper om bord ble Ole Myrseth tilsatt. Myrseth skulle senere bli kjent som fører på havforskningsskipet ”G. O. Sars”.

”Nordhav 1” hadde rundt 30 manns besetning, og i de ”harde tredveårene” var også tilgang til arbeid betydelig.

Allerede ved ankomsten til Kristiansund skulle tråleren påvirke arbeidstilgangen for byens folk. Skipet ble satt opp ved Storvik Mek. Verksted og her arbeidet 60 ansatte over en periode på tre måneder med å ombygget ”Nordhav 1”

30. oktober 1935 forlot ”Nordhav 1” havna i Kristiansund for å legge ut på sin første tur som gikk til feltene ved Bjørnøya.

Skippere og rederier som hadde trålere i Kristiansund før verdenskrigen kunne med temmelig stor sikkerhet beregne hvor båtene burde sendes til på de forskjellige årstider, og etter hvert også når omtrent de ville være tilbake til byen med sin kjærkomne last. Sesongen på Senja først på året var alltids avhengig av været, men fra mai og utover var turene ved Bjørnøya, Svalbard og Hopen m.v. så sikre og regelmessig at man anslo gjerne ved avreise fangstens størrelse og returdato til Kristiansund.

”Nordhav 1” fisket godt de få årene skipet hørte hjemme i Kristiansund, men skipet hadde et vel stort forbruk av kull – 11 tonn i døgnet – og måtte ha tre fyrbøtere tilsatt, mens det normale var to.

I mars 1940 ble ”Nordhav 1” solgt til England hvor den endte opp under eierskap av Royal Navy og nytt navn ”HMS Nordhav 1”. Senere ble det navnskifte til ”HMS Avalon” (september 1940) og ”HMS Adonis” (juni 1941).

5. april 1943 ble ”HMS Adonis” senket av en tysk MTB utenfor Lowestoft.

 

 Publisert: 13.12.2017 av Jørgen Strand

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.