X

MARGARETHA. DE TVENDE SØSTRE, brigg

Margaretha. De tvende Søstre. Bilde fra Øverlandarkivet, Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre.jpg

Margaretha. De tvende Søstre var en brigg på 43 kommerselester og ble bygget i Holmestrand i 1790. Etter at P. Kaasbøl & Søn i Kristiansund kjøpte fartøyet, ble det i 1802 foretatt omfattende ombygginger av skipet. For ettertiden ble 1802 oppgitt som byggeår i tollbøkene. Den omfattende ombygging ble nok foretatt ved Øvrevaagens Verft, som P. Kaasbøl & Søn hadde anlagt i 1794.

Skipet var for sin tid en stasskute og var flott utstyrt med ”en meget smuk Agterende med Lygter paa hver Side, en ualmindelig høi Rig med løbende Røilstænger”.

I 1807-1808 ble briggen innrettet til kaperfartøy med fire sekspundige kanoner og seks svingbarser. Margaretha. De tvende Søstre hadde imidlertid ikke fått utstedt kaperbrev og framsto som en ”lettermark”. Et ”lettermarkskip” lå i grenseområdet mellom kaperen, som hadde de nødvendige dokumenter for å drive sin virksomhet, og de rene sjørøverskip.

Briggen førte Christian VII’s navnesiffer i flagget.

 

I november 1811 kunngjøres det auksjon over Brigskibet Margaretha & 2de Søstre som skipet da kalles. Auksjon skal avholdes i midten av januar 1812 ”i De herrer Peder Kaasbøl & Søns paa Indlandet eiende Huus ved Markushaugen. Kouditionerne opgives paa Stedet og Lysthavende indbydes.”

De som er interessert kan gjerne se skipet, dette er lagt opp på Innlandet ved ”Markushougen”, som da er eiendommen som ble omtalt som Wasmuhhavna (senere Norfinnanlegget), en eiendom Kaasbøl kjøpte i 1804. Det var på denne eiendommen Georg U. Wasmuth, ”Eidsvollmann”, vokste opp.

Det skulle bli N. H. Knudtzon & Sønner (Søren Knudtzon) som kjøpte skipet. Eierskapet skulle imidlertid ikke vare så lenge, for Margareta. De tvende Søstre ble ”Opbragt i Slutningen af Aaret 1812 paa Reisen til Holland”.

Med dette forsvinner Margaretha. De Tvende Søstre fra registrene.

 Publisert: 04.01.2018 av Jørgen Strand

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.