X

PEDER & JENS, slupp

Peder  & Jens. Avfotografert sorthvitt bilde fra Nordmøre Museums samling lett digitalt fargelagt av Tor Aage Dyrseth Zdrinka.jpg

Så langt man har kunnskap om var det største skipet som var bygget i Kristiansund før år 1800 en brigg på 37 kommerselester. Navnet på denne var Tredne Brødre, og den ble i 1793 levert til Hans Wensell & Co. i Trondheim.

Av de øvrige større fartøy som ble bygget i byen før år 1800 var sluppen Peder & Jens. Denne var på 28 kommerselester.

Peder & Jens var bygget for P. Kaasbøl & Søn, og fikk nok også navnet sitt etter eierne, ”sønnen” i firmaet var nemlig Jens Kaasbøl. Det var da også Jens Kaasbøl som overtok forretningen etter sin far Peder Kaasbøl når faren døde i 1793.

Peder & Jens ble nok bygget ved Nerkrana. Kaasbøl sitt eget verft, Øvrekrana, innerst i Vågen i Kristiansund, ble alltids etablert rundt ca. år 1800, men skipsverftet ("Brabenken")  ble imidlertid etablert for å stå for overhaling og reparasjon av Kaasbølrederiets egne skip, således ikke skipsbygging.

Den første fører på Peder & Jens var Niels S. Kordtsen, borger i Kristiansund fra 1802. Kordtsen førte skipet de første fem årene, fram til 1804. Kordtsen giftet seg i 1806 med en dansk kvinne og de fikk et barn sammen; Jens Kaasbøl Cordsen, tydeligvis oppkalt etter rederen av Peder & Jens.

Fram til 1809 var Peder & Jens å observere i havner både i Nederland, Frankrike og Spania. Under siste del av Napoleonskrigene lå skipet hjemme i Kristiansund.

Handelshusene i Kristiansund kjøpte også gjerne skip som de eide i fellesskap. Kristiansunds største seilskip på 1700-tallet, skipet Gerhard, var eiet i felleskap av handelshusene Kaasbøl & Søn, D. B. Neumann og Moses. Forretninger kunne de også gjøre med hverandre.

Niels S. Kordtsen, føreren av Peder & Jens, skriver i et konnossement 23. juni 1804:

 «Jeg Underskrevne Niels S. Kordtsen fra Christiansund, Skipper næst Gud paa mit førende Skiberom Peder & Jens kaldet, nu seglfærdig liggende i Christiansund, for med den første gode Vind som Gud forlener, at afsegle til Port Louis eller videre hvor min rette Lodseplads skal være. Bekiender at have annammet under Dækket i samme mitt Skiberom af John Moses Mrk. IMI 36 1/2 – sex og tredive og en halv Tønne Rogn for Regning og Risico af bemeldte Afskiber, som alle ere tørre og vel conditionerede, og tegnede med hosstaaende Mærke, hvilke Vahre jeg lover saasnart Gud sender mig lykkeligen frem med beholden Skib og Gods til Port Louis eller videre at levere likesaa vel concitionerede til min egen Ordre, som efter rigtig Leverance skal betale til Fragt af samme Gods i Følge Certepartie saavelsom og Averie efter Sødvene og Brug over Søen.  Og til at fuldbyrde hvis som forskrevet er, forbinder jeg mig selv, alt mit Gods og forbemeldte mit Skib med al dets Tilbehør.  Dette til Bekræftelse haver jeg heraf tre likelydende Conossementer undertegnet, naar det eene er fuldbyrdet, de andre ei validere.”

Peder & Jens skulle de følgende årene få fire nye kapteiner – to av dem, Peder Hjorth Graae og Gunder Swendsen, skulle senere bli losoldermenn i Kristiansund.

I 1817 overtok Ole Helsing som kaptein og førte Peder & Jens i fire år.

Ole Helsing var født i Kristiansund i 1790. Helsing var fører av slupp Glæden mellom 1826 – 1832.

13. mars 1823 kunngjorde Byfogden i Kristiansund auksjoner over ”slupskibet Glæden” og ”galasskipet Peder & Jens”, begge tilhørende boet etter Handelshuset Peder Kaasbøl & Søn, som da var overlevert til Skifteretten i Kristiansund.

Peder & Jens havnet til Trondheim, med Jensen & Co. som nye eiere. Herfra ble det antakelig videresolgt i 1830.

Morten Helsing, opprinnelig kristiansunder, nå bosatt i Sverige, har et originalt maleri av Peder & Jens. Maleriet har fulgt Helsingfamilien fra rundt 1820 og fram til i dag. En kopi av dette maleriet er nå ”i glass og ramme” i foreningens lokaler.Publisert: 04.01.2018 av Jørgen Strand

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.