X

MARIA THIEL, galeas/brigg

Maria Thiel. Foto hentet fra boken Fra Christiansunds Gamle Flaade.jpg

”Maria Thiel af Christian Soundt” er satt som tekst på maleriet som vises.

Opprinnelsen til Kristiansundsskipet Maria Thiel har vi ikke klart å dokumentere. Det ble registrert første gang i Kristiansund i 1805 som et jekteskip på 9 kommerselester. Da var skuta ett år gammel. Eieren var kjøpmann Claus Marstrand (1776 – 1829) og han lot skipet oppkalle etter sin hustru, Maria Thiel, født i Flensburg i 1877.

To av Marie Thiels søstre giftet seg også med Kristiansundborgere; Margrethe med Jens Kaasbøl og Else Catharina med Henrik Mechelborg Kaasbøl.

Gjennom sitt ekteskap plasserte Claus Marstrand seg greit inn i ”eliten” i byen på de tre øyene.

Når Kristiansund rundt 1800/1801 rustet opp sine forsvarsanlegg i forbindelse med den

utrygge situasjonen i Europa, ble kjøpmann Marstrand leder av et ”Artillerie Corps”, mens svogeren, Jens Kaasbøl, ble satt som leder av et oppsatt jegerkorps.

Claus Marstrand (født på Kvikne i Østerdalen) kom i ung alder til Kristiansund og ble ansatt i firmaet P. Kaasbøl & Søn. Her var han i åtte år, sist som fullmektig i firmaet.

3. mai 1802 fikk han utstedt borgerbrev i Kristiansund og startet egen forretning på Nordlandet, hvor han hadde kjøpt en eldre vånegård.

Her, nede ved Markussundet, oppførte han den prektige eiendommen som senere ble kjent som Pareliusgården.

Maria Thiel skulle i sin levetid i Kristiansund få gjennomgå to store ombygginger. I 1809, i Kristiansund, skulle skipet bli kraftig ombygd. 6. januar 1810 ble nytt målebrev utferdiget, skipet framstår som ”galleas” og drektigheten er øket fra 9 kommerselester til 38 kommerselester. Maria Thiel får nå 1810 som nytt byggeår. Maria Thiel framstår imidlertid med en rigging som et briggskip, slik skipet vises på bildet. Besetningen er oppgitt til 17 mann. To år senere har det skjedd nye endringer, nå er drektigheten redusert til 29 kommerselester og mannskapet om bord er nok ikke mer enn seks/sju mann.

Det var Lars Dahle, opprinnelig fra Molde, som var den første kapteinen når skipet framsto som briggrigget. Det var kanskje han som tok initiativet til skutemaleriet, hvor underteksten indikerer at dette er malt i utlandet; ”Maria Thiel af Christian Soundt”.

Under deler av krigen lot Claus Marstrand skipet ligge virkesløs i Kristiansund, men ellers var skipet i fart på utlandet; England, Nederland, Frankrike og Spania, men det gikk også til Østersjølandene med sild.

Returlast var i denne perioden gjerne salt og kjøpmannsvarer, korn om det kunne klaffe slik.

Lars Dahle overlot Maria Thiel til kaptein Michael Jessen etter ett år, senere skulle Ole Boye (fra Trondheim) og Johan Pedersen Myrseth bli kapteiner på Maria Thiel.

Myrseth fikk sitt skipsførersertifikat i Kristiansund i 1799, 21 år gammel, og han skulle bli den siste føreren av Marie Thiel. Maria Thiel forliste i 1816. Mannskapets skjebne er ukjent, men man kan kanskje trekke noen konklusjoner når man fester blikket på opplysninger omkring skipskaptein Myrseth sin død, hvor det heter: ”død før 28. august 1816.”

Claus Marstrand var far til den senere så kjente sjøkaptein Johan Thiel Marstrand. Johan Thiel Marstrand var den første skipskaptein som førte klippfisk fra Norge til Syd-Amerika. Dette skjedde med skonnert Nordstjernen. 3. november 1841 ble skipet utklarert fra Trondheim med Rio de Janeiro som mål, en ekspedisjon som rederen av skipet, Trondheimsfirmaet H. P. Jenssen, sto bak.

Nordstjernen var bygget i Trondheim i 1836 og var de første årene registrert som hjemmehørende i Kristiansund.Publisert: 04.01.2018 av Jørgen Strand

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.