X

ONEGA

ONEGA ved Rensvikholmen Foto via BrunsvikaNytt.jpg Onega som Trollnes, slik skipet så ut ved Flakkes kjøp. Foto fra Skipet, Norsk Skipsfartshistorisk Selskap, Jenssensamlingen.jpg Flakkes kart ifm Onegaforliset.PNG

”Forsvunnet på reise fra Gavle til Rotterdam med trelast og stykkgods. Antakelig sunket ved Almagrundet / Hovudskar i Østersjøen 5. februar 1960. 16 omkom”

 

Dette er endeliktet for m/s Onega som Flakkes Rederi A/S (Ole T. Flakke) kjøpte av Risøy Skips A/S i 1958.

Fartøyet var sjøsatt som Irmgard ved Hamburg Schifftswerft und Maschinenfabrik A.G i mai 1921 og levert til Ozean Dampfer A.G. i Flensburg.

Allerede samme år ble skipet solgt til Reed Mathies A.F. i Hamburg og byttet samtidig navn til Ludwig. Dette selskapet står formelt som eier fram til 1946 da Den Norske Stat overtar skipet. Risøys Skips A/S kjøpte fartøyet i 1946 og ga det navnet Trollnes.

 

På førstesiden i lokalavisen Romsdalsposten i Kristiansund mandag 22. september 1958 kunne byens innbyggere lese at skipsreder Flakke øker sin flåte. Trollnes er innkjøpt til byen, den skal få navnet Onega. Nyinvesteringen skal ombygges fra steam til motor ved Flakkes eget veft; Rena Dokk og Verft i Omsundet.

 

Etter ombyggingen settes Onega inn i trampfart og i februar 1960 er hun i Østersjøen. En iskald mørk fredag ettermiddag utenfor kysten av Åland. Fjorten nordmenn og et nederlandsk ektepar er om bord.

En katastrofe rammer Onega. Telegrafisten fikk ikke engang sendt ut et SOS.

 

Årsaken til forliset er ennå ikke kjent. Det er stilt spørsmål om skipet gikk på en mine, om det ble utsatt for nedising og kantring eller om vann hadde trengt inn i rommene slik at lasten med papirmasse hadde svellet ut og sprengt skroget.

 

En voldsom prosess settes i gang mot skipsreder Ole T. Flakke. Onega som forsvant i Østersjøen er bakteppet for dette. Det kommer etter hvert fram at Onega hadde alle sertifikater i orden og var således i full sjødyktig stand. Forliset til Onega framskaffer imidlertid spørsmål rundt en rekke andre forhold omkring Ole T. Flakke, omkring sjødyktigheten til skipene i rederivirksomheten hans og omkring verftet i Omsundet.

I tiden framover tas det beslag i eiendeler til Flakke og hans selskaper, det tas ut konkursbegjæringer og gjennomføres tvangsauksjoner og Ole T. Flakke dømmes etter hvert til fengsel for to tilfeller av forsikringsbedrageri i forbindelse med en brann på Flakkes verft i Omsundet tre år tidligere.

 

Påstander knyttet til at Flakke sendte skip på havet med utstyr og tilstand som kunne reise tvil om skipenes sjødyktighet ga i den siste ankesaken full frifinnelse for Ole T. Flakke.

 Publisert: 06.01.2018 av Jørgen Strand

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.