X

FREIKOLL, bygget 1941

Maleri av Freikoll, tilhører familien Backer.jpg Freikoll. Foto utlånt av Halfan Loennechen Backer.jpg

Freikoll, 350 tdw., var et lasteskip i tre bygget ved Lindstøl Skibs & Båtbyggeri i Risør i 1941. For nettopp dette bygget var det imidlertid innehaveren selv, Arne Lindstøl, som sto som skipsbygger.

 

Skipet ble levert 10. desember 1941 til A/S Nordhavet i Kristiansund.

 

 Fra det første hele krigsåret og fram til et par år etter freden kom den siste ”byggeboomen” i norsk treskipsbygging. Tyskernes rekvisisjon av et stort antall fartøyer var årsaken til at det ble skapt et større behov for nye fartøyer for frakt og fiske. Leveransen av Freikoll skulle bli det første av i alt 12 nybygg i denne perioden. Fire norske treskipsbyggerier var involvert, og 11 av de 12 skipene gikk til norske rederier.

 

Freikoll skulle imidlertid ikke overleve 2. verdenskrig.

 

En situasjonsbeskrivelse – fra BBC radio ettersommeren 1944:

”Tysklands skipsfartsressurser er alvorlig redusert, og de tyske militære myndigheter er nødt til å ta i bruk hvert eneste tilgjengelig fartøy av hvilkensomhelst størrelse for å møte sine militære behov i Norge”.

Dette er utdrag av kunngjøringer som på ettersommeren 1944 ble gitt over BBC for å varsle kystfarten i Norge om en ny overordnet strategi som var lagt opp av de allierte. Med alle tilgjengelige midler skulle det hindres at Tyskland kunne evakuere tropper fra Norge for å sette dem inn på Vestfronten.

Dette betydde at et hvilket som helst fartøy som seilte i norsk kystfart var mål for allierte angrep; ”norske fartøyer som ikke tar hensyn til denne advarsel hindrer de allierte operasjoner og forlenger tiden til den dag da tyske styrker blir fordrevet fra norsk jord”.

 

Fra 20. september 1944 og framover ble den norske MTB-flotiljen igjen plassert på Shetland for å gjenoppta operasjonene på norskekysten.  MTB-flotiljen hadde imidlertid instruks om å være litt forsiktig i forhold til det overordnede mål; åpne båter og dekkede fiskefartøyer skulle ikke angripes, det samme med bl.a. skip på under 500 tonn som seilte i fjordene eller mellom øyene med norsk flagg. Disse skulle defineres som skip som gikk i lokaltrafikk og likevel ”spares”.

 

6. oktober tok tre MTB-er ut fra Lerwick med kurs for Vestlandet. En av dem returnerte påfølgende natt, mens de to andre patruljerte natten gjennom før de manøvrerte seg inn i Djupevåg på øya Skorpa som ligger rett vest av Florø. Her ble båtene kamuflert og vakt satt ut.

 

På grunn av tett tåke påfølgende dag, ryddet man kamuflasjen ned lenge før mørket kom. Mot kvelden og utover natten patruljerte de to MTB-ene området. En lokalbåt fikk passere i fred.  Et par timer over midnatt 8. oktober ble navigasjonslysene på et nordgående skip observert. På grunn av sikten var man usikker på skipets karakter, inntil skipet var kommet nær på tvers av Botnelandet, bare 900 meter fra MTB 712. Nå ante man skroget og skipet syntes fullt lastet. Samtidig observerte man lysene av nok et fartøy som kom på nordgående kurs. MTB 722 gikk til angrep både med torpedorer og kanoner på det første skipet og dette ble etter hvert stygt skadd og ble satt i brann.

Når fartøy nr. 2 ble oppmerksom på angrepet på det første skipet, snudde dette og prøvde å komme seg vekk. MTB 712 tok opp jakten og innhentet raskt fartøyet. På praiehold ble det konstatert at dette var fiskefartøyet Vikar 1 på 150 tonn, bestemt for Måløy.

 

Fartøy nr. 1 viste seg å være m/s Freikoll av Kristiansund, lastet med stykkgods for Ålesund. Mannskapet på ni ble tatt om bord i MTB 722. Etter hvert viste det seg at skipperen om bord, Petter Myrseth fra Kristiansund, sammen med fire av mannskapet, ville bli med over til Shetland for deretter å gjøre nytte for seg i utefronten.

De resterende fire mann ble satt om bord i Vikar 1 som nå fikk tillatelse til å fortsette reisen nordover. De to MTB-ene forlot nå den brennende Freikoll, som drev mot Olaskjær, hvor den også senere gikk til bunns.

 Publisert: 06.01.2018 av Jørgen Strand

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.