X

NORDHAV 2

Ising. Nordhav 2.jpg DTr The Sweeper ble Nordhav 2.png Nordhav 2. Foto utlånt av Petter Myrseth.jpg

Allerede etter at A/S Nordhavet sin første tråler, Nordhav 1 (1), hadde gjennomført sin første tur til området ved Bjørnøya senhøstes 1935, ble resultatet av driften så lang vurdert så positivt at A/S Nordhavet innledet underforhandlinger om kjøp av ytterligere en tråler.

Allerede i februar året etter var avtalen om kjøp av Grimsbytråleren The Sweeper i havn.

The Sweeper hadde hørt hjemme i Grimsby siden den ble bygget i Hull i 1913, men under 1. verdenskrig var skipet rekvirert av Royal Navy og seilte i rekvisisjonsperioden fram til 1919 under navnet HMS Sweeper.

Høsten 1935 hadde en annen av Kristiansund sine klippfiskeksportører, Astrup & Co., gjennom selskapet A/S Angle, kjøpt tråleren Angle.

Som et ledd i finansieringen av dette kjøpet hadde rederiet fått økonomisk støtte fra kommunen.

 

Når A/S Nordhavet senhøstes 1935 startet sine underforhandlinger om kjøp av en ny tråler, ble samtidig Kristiansund kommune søkt om deltakelse på eiersiden via aksjekapitalinnskudd. Det skulle bli vår 1936 og kjøpet en realitet før kommunen endelig svarte ja til å delta i finansieringen. Kommunens lange behandlingstid hadde ikke så mye med negativitet til forespørselen om økonomisk bistand å gjøre. Kommunen så positiviteten i den effekt som trålernæringen ville gi for byen, men kommunen hadde allerede fra 1932 vært stilt under offentlig administrasjon, hvilket var en stor utfordring i forhold til å gå inn med rene aksjeinnskudd i lokale bedrifter.

 

Når The Sweeper ble registrert i Kristiansunds Skipsregister var dette under navnet Nordhav 2.

Skipper på Nordhav 2 ble Petter Myrseth, bror av skipperen på Nordhav 1 (1). I Bergen ble det også på 1930-tallet kjøpt inn en tråler; Kelt. Skipper på denne var en tredje bror Myrseth – Hilmar. Kelt pleide å levere den vesentligste del av fangsten sin i Kristiansund.

 

Da Kristiansundstrålerne på 1930-tallet ble satt i drift, eksisterte det ingen restriksjoner verken for fangst eller omsetning av denne. At det ikke var noen hindrende reguleringer, ga meget tilfredsstillende resultater både med hensyn til fangstvolum som generelt økonomisk resultat. Trålfisken viste seg å være av usedvanlig fin kvalitet. Fisken slo godt an i de sydspanske markedene, hvor den tok opp konkurransen med fisk fra Island. Trålfisken ble også sterkt omspurt i oversjøiske land.

 

Det skulle etter hvert komme restriksjoner på trålerdriften gjennom Trålerloven av 1937. Denne la restriksjoner som innførselforbud for flere trålere samt at det også ble lagt restriksjoner på de trålere som allerede var i drift. Trålfisket fortsatte imidlertid med godt resultat framover mot september 1939, da England og Frankrike erklærte krig mot Tyskland.

 I september 1939 ble Nordhav 2 rekvirert av Kgl. Norsk Marine og ble satt inn som oppsynsskip i Finnmark.

Som et ledd i rømmingen fra landet ankom Nordhav 2 britisk havn 18. juni 1940. Her ble skipet etter hvert ombygget til minesveiper, og kort tid før krigens slutt, 10. mars 1945, ble den torpedert av tysk ubåt U 714. I forbindelse med senkningen av skipet mistet fem mann livet.

 Publisert: 06.01.2018 av Jørgen Strand

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.