X

BRIM, bygget 1903

DTr Brim. Maleri fra 1919 signert H. Larsen. Original i Kristiansunds Skipperforening.jpg

Det skulle bli et partsrederi bestående av firma M. Ansnæs og Sønner (2/3-deler) og skipper Anton Bang Johannesen (1/3-del) som kjøpte inn den første tråleren til Kristiansund.

Dette var et stålskip, lengde 115 fot og var benevnt som ”damptrawler” Hødd i skipsskjøtet av 5. november 1916. Selgeren var et skipsaksjeselskap i Ulstein på Sunnmøre og de fikk behagelige 125.000 kroner for fartøyet.

Ulsteinkarene hadde for en kjøpesum av 3.150 pund kjøpt skipet fra Aberdeen i Skottland i 1912. Det var også i Aberdeen skipet var bygget i 1903, og her seilte det under navnet Rubislaw.

Under siste del av verdenskrigen ble Brim for det meste benyttet til sildefiske.

Fiske med trål kom først i gang i 1919 og turene gikk til Færøybankene og ved Island. Ved et forsøk ved tråling ved Vestmannarøyene i 1919, fikk Brim en samlet fangst på 70 tonn.

Trålfangsten med Brim, som i vesentlig grad besto av torsk, ble levert fersk i britiske havner.

Skipet, med sine drøye 192 brutto registertonn, var for liten til lønnsom tråldrift og Brim ble på forsommeren 1920 slettet i skipsregisteret i Kristiansund. Skipet var solgt til England.

Hovedinnehaveren av M. Ansnær & Sønner, Martinus Ansnæs (1855 - 1938), var engasjert i skipsinvesteringer i Kristiansund i perioden 1902 - 1928, delvis personlig og delvis gjennom firmaet.Publisert: 06.01.2018 av Jørgen Strand

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.