X

CONCORDIA, skonnert

Concordia. Foto fra Christiansunds Gamle Flaade. Digitalt fargelagt av Tor Aage Dyrseth Zdrinka.jpg

I 1834 ble skonnert Concordia bygget i Kristiansund. Concordia målte 39 ½ commerselester og var de første tre årene eiet av et partrederi med Thore Schjølseth og Ole Rypdahl som deltakere. Det var Ole Rypdahl som var kaptein om bord i disse årene. Totalt var mannskapet på seks mann.

I 1837 framstår Thore Schjølseth som eneeier av fartøyet. I en kort periode var Johan Thiel Marstrand kaptein og hadde bl. a. en tur til Frankrike med Concordia.

Senere på året tilsettes Melchior Riiber Meldahl som kaptein. Han skulle føre skipet i flere år.

I 1840 blir skipet ombygget. Etter ombyggingen måler fartøyet 52 kommerselester. Etter dette får det nytt navn; Maren Jeanette (Maren & Jeanette?).

 

Thore Schjølseth solgte Maren Jeanette til Christiania omkring 1842. Maren Jeanette eksisterte helt opp til rundt 1860.

 

Under eiertiden i Kristiansund gikk Concordia, den senere Maren Jeanette, mest i fart på England, Frankrike og Spania.

 

Kristiansunds Skipperforening, som i 1939 overtok Knudzongården, hadde en meget stor samling av ”kapteinsbilder” og andre skutemalerier. Alle disse forsvant når Knudtzongården brente i slutten av april 1940.

Et av maleriene som ble til aske var av Maren Jeanette, rigget som skonnertbrigg. Maleriet var gitt til foreningen sommeren 1903 av kapteinens datter, frøken Meldahl.

 

Thore Schjølseth avviklet sine forretninger i 1849. Da solgte han gårdbruket Strand til kjøpmann Olaus Devold. Gårdsbruket Strand besto av en stor del av Gomalandet i Kristiansund. Kjøpesummen ved salget var 4.800 spesidaler med tillegg av føderåd (kår) til Maren og Thore Schjølseth i deres levetid.

Med på kjøpet fikk Devold jakten Rask, 2/3-deler av jakten Forsøget samt varebeholdninger og kundefordringer m.v.Publisert: 14.01.2018 av Jørgen Strand

Tilbake

Kontakt oss

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre  

Vågeveien 7
6509 Kristiansund  

Besøksadresse:  
Loennechengården, Vågeveien 7 - midt på Vågekaia.


post@skipshistorisk.no

Organisasjonsnr.: 891 831 242 MVA

Foreningen er tilknyttet Grasrotandelen.